Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Wywłaszczanie nieruchomości
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

7829970
od 26 czerwca 2003 r.
Mapa biuletynu


Nasz Powiat
    Powiat Kluczborski (1)
    Podstawy prawne działania (1)
    Placówki powiatu kluczborskiego (0)
        Pomoc Społeczna (1)
        Jednostki Oświatowe (1)
        Inspekcje i straże (1)
        Spółki Powiatu Kluczborskiego (1)
            Nadzór nad Spółkami (0)
                Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku (2)
                Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku (1)
                Pasieka Zarodowa w Maciejowie (0)
        Inne Jednostki Powiatu Kluczborskiego (1)
        Oświadczenia majątkowe (16)
        Nabór pracowników (1)
        Ogłoszenia (0)
    Przetargi - zamówienia publiczne (1)
    Plan zamówień publicznych (1)
    Sprzedaż nieruchomości (1)
    Ogłoszenia i Informacje (14)
    Nieodpłatna Pomoc Prawna (0)
        2016 (1)
        2017 (1)
        2018 (1)
    Petycje (1)
        Rejestr petycji (0)
            Rok 2015 (1)
            Sprawozdanie (1)
            Rok 2016 (0)
            Sprawozdanie (1)
    Biuro Rzeczy Znalezionych (1)

Organy
    Zarząd Powiatu (0)
        Kompetencje (1)
        Oświadczenia majątkowe (16)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            Protokoły z posiedzeń (145)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Protokoły z posiedzeń (0)
                Protokoły 2007 (44)
                Protokoły 2008 (42)
                Protokoły 2009 (44)
                Protokoły 2010 (37)
            Decyzje Zarządu Powiatu (31)
            Uchwały Zarządu Powiatu (0)
                Uchwały 2007 (148)
                Uchwały 2008 (123)
                Uchwały 2009 (120)
                Uchwały 2010 (88)
            Skład Zarządu Powiatu (1)
            Inne (10)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Protokoły z posiedzeń (0)
                Protokoły 2010 (3)
                Protokoły 2011 (37)
                Protokoły 2012 (43)
                Protokoły 2013 (37)
                Protokoły 2014 (35)
            Decyzje Zarządu (75)
            Uchwały Zarządu Powiatu (0)
                Uchwały 2010 (4)
                Uchwały 2011 (93)
                Uchwały 2012 (131)
                Uchwały 2013 (88)
                Uchwały 2014 (123)
            Skład Zarządu Powiatu (1)
            Informacje z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za dany kwartał (11)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Protokoły z posiedzeń (0)
                Protokoły 2014 (1)
                Protokoły 2015 (42)
                Protokoły 2016 (44)
                Protokoły 2017 (38)
                Protokoły 2018 (0)
            Decyzje Zarządu (44)
            Uchwały Zarządu Powiatu (0)
                Uchwały 2014 (2)
                Uchwały 2015 (165)
                Uchwały 2016 (220)
                Uchwały 2017 (165)
                Uchwały 2018 (0)
            Skład Zarządu Powiatu (1)
            Informacje z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za dany kwartał (8)
    Rada Powiatu (0)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            Przewodniczący Rady (1)
            Wiceprzewodniczący Rady (1)
            Skład Rady Powiatu (1)
            Komisje (5)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Skład Komisji (1)
                    Protokoły Komisji (21)
                Komisja ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (0)
                    Skład Komisji (1)
                    Protokoły Komisji (39)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rodziny i Patologii (1)
                    Skład Komisji (0)
                    Protokoły Komisji (39)
                Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego (0)
                    Skład Komisji (1)
                    Protokoły Komisji (47)
                Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (0)
                    Skład Komisji (1)
                    Protokoły Komisji (37)
            Zawiadomienia o sesjach Rady (17)
            Protokoły z sesji Rady (44)
            Uchwały Rady Powiatu (0)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2002 (29)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2003 (75)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2004 (80)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2005 (67)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2006 (76)
            Inne (0)
                Rozliczenie kosztów referendum (1)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Przewodniczący Rady (1)
            Wiceprzewodniczący Rady (1)
            Skład Rady Powiatu (1)
            Komisje (5)
                Komisja Rewizyjna (1)
                    Skład komisji (1)
                    Zawiadomienie o komisji (24)
                    Protokoły komisji (26)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny (1)
                    Skład komsji (1)
                    Zawiadomienie o komisji (33)
                    Protokoły komisji (36)
                Komisja ds.Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (1)
                    Skład komisji (1)
                    Zawiadomienie o komisji (36)
                    Protokoły komisji (40)
                Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (1)
                    Skład komisji (1)
                    Zawiadomienie o komisji (35)
                    Protokoły komisji (38)
                Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego (1)
                    Skład komisji (1)
                    Zawiadomienie o komisji (34)
                    Protokoły komisji (38)
            Zawiadomienia o sesjach Rady Powiatu (50)
            Protokoły z sesji Rady (50)
            Interpelacje i zapytania radnych (1)
            Uchwały Rady Powiatu (0)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2006 (15)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2007 (98)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2008 (56)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2009 (60)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2010 (60)
            Stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku (6)
            Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu (0)
                Oświadczenia majątkowe-początek kadencji (1)
                Oświadczenia majątkowe za rok 2006 (1)
                Oświadczenia majątkowe za rok 2007 (1)
                Oświadczenia majątkowe za rok 2008 (1)
                Oświadczenia majątkowe za rok 2009 (1)
                Oświadczenia majątkowe-koniec kadencji (1)
            Inne (19)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Przewodniczący Rady (1)
            Wiceprzewodniczący Rady (1)
            Skład Rady Powiatu (1)
            Komisje (0)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (48)
                    Zawiadomienie o komisji (49)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (33)
                    Zawiadomienie o komisji (33)
                Komisja ds.Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (40)
                    Zawiadomienie o komisji (41)
                Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (42)
                    Zawiadomienie o komisji (41)
                Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (40)
                    Zawiadomienie o komisji (41)
            Zawiadomienia o sesjach Rady Powiatu (46)
            Protokoły z sesji Rady (46)
            Uchwały Rady Powiatu (0)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2010 (30)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2011 (75)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2012 (105)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2013 (79)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2014 (52)
            Stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku (7)
            Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu (0)
                Oświadczenia majatkowe-początek kadencji (1)
                Oświadczenia majątkowe za rok 2010 (1)
                Oświadczenia majątkowe za rok 2011 (1)
                Oświadczenia majątkowe za rok 2012 (1)
                Oświadczenia majątkowe za rok 2013 (1)
                Oświadczenia majątkowe-koniec kadencji (1)
            Inne (20)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Przewodniczący Rady (1)
            Wiceprzewodniczący Rady (1)
            Skład Rady Powiatu (1)
            Komisje (0)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki,Rozwoju Rodziny (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (29)
                    Zawiadomienia na komisję (32)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (16)
                    Zawiadomienia na komisję (16)
                Komisja ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (29)
                    Zawiadomienia na komisję (32)
                Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (28)
                    Zawiadomienia na komisję (31)
                Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (29)
                    Zawiadomienia na komisję (32)
            Zawiadomienia o sesjach Rady Powiatu (38)
            Protokoły z sesji Rady Powiatu (36)
            Uchwały Rady Powiatu (0)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2014 (30)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2015 (79)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2016 (69)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2017 (54)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2018 (0)
            Stanowiska Rady Powiatu (3)
            Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu (0)
                Oświadczenia majątkowe na poczatek kadencji (1)
                Oświadczenia majątkowe za rok 2014 (1)
                Oświadczenia majątkowe za rok 2015 (1)
                Oświadczenia majątkowe za rok 2016 (1)
                Oświadczenia majątkowe za rok 2017 (0)
                Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (0)
            Inne (14)
    Finanse Powiatu (66)

Starostwo Powiatowe
    Starosta (1)
        Zarządzenia Starosty (0)
            2007 (57)
            2008 (69)
            2009 (56)
            2010 (58)
            2011 (61)
            2012 (44)
            2013 (49)
            2014 (38)
            2015 (39)
            2016 (43)
            2017 (52)
    Wicestarosta (1)
    Sekretarz (1)
    Skarbnik (1)
    Pracownicy Starostwa (0)
        Oświadczenia majątkowe (8)
        Regulamin Organizacyjny (2)
        Schemat organizacyjny (1)
        Statut Starostwa Powiattowego (1)
    Komisje (0)
        Komisja Bezpieczeństwa i Porządku (3)
        Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych (1)
        Powiatowa Rada Zatrudnienia (2)
    Nabór pracowników (12)

Prawo lokalne
    Statut powiatu kluczborskiego (5)
    Zbiór aktów prawa miejscowego (0)
        Uchwały Rady Powiatu w Kluczborku (0)
            2007 (15)
            2008 (7)
            2009 (8)
            2010 (9)
            2011 (6)
            2012 (10)
            2013 (11)
            2014 (8)
            2015 (10)
            2016 (7)
            2017 (5)
            2018 (0)
        Uchwały Zarządu Powiatu w Kluczborku (0)
            2007 (2)
            2008 (1)
            2009 (1)
            2010 (0)
            2011 (0)
            2012 (0)
            2013 (0)
            2014 (0)
            2015 (0)
            2016 (1)
            2017 (1)
            2018 (0)
        Zarządzenia Starosty Kluczborskiego (0)
            2007 (2)
            2008 (2)
            2009 (2)
            2010 (3)
            2011 (2)
            2012 (2)
            2013 (2)
            2014 (2)
            2015 (2)
            2016 (2)
            2017 (2)
    Inne (1)

Wybory Samorządowe
    2010 (0)
        Obwieszczenie Starosty Kluczborskiego (2)
        Kalendarz Wyborczy (1)
        Stanowisko Komisarza Wyborczego w Opolu I (1)
        Informacje PKW (4)
        Wyjaśnienia PKW dotyczące kampanii wyborczej (1)
        Wyniki Wyborów Samorządowych 2010 (6)
    2014 (0)
        Obwieszczenie Starosty Kluczborskiego (1)
        Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kluczborku (1)
        Kalendarz Wyborczy (1)
        Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej (1)
        Informacje PKW (5)
        Wyniki Wyborów Samorządowych 2014 (6)

Wydział Organizacyjny
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)
    Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa (1)

Wydział Finansowy
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)
    Kontrole Finansowe (0)
    Sprawozdania finansowe (24)

Wydział Edukacji i Sportu
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)
    Ewidencja szkół i placówek (0)
        Szkoły i placówki publiczne (1)
        Szkoły i placówki niepubliczne (1)
    Oświata w Powiecie Kluczborskim (0)
        Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych (0)
            rok szkolny 2008-2009 (1)
            rok szkolny 2009-2010 (1)
            rok szkolny 2010-2011 (1)
            rok szkolny 2011-2012 (1)
            rok szkolny 2012-2013 (1)
            rok szkolny 2013-2014 (1)
            rok szkolny 2014-2015 (1)
            rok szkolny 2015-2016 (1)
        Dane o oświacie Powiatu Kluczborskiego (1)
    Sport (0)
        Koordynacja sportu szkolnego (1)
        Uczniowskie Kluby Sportowe (1)
        Kluby sportowe (1)
    Usługi świadczone w Wydziale (6)
    Dotacje dla szkół niepublicznych (0)
        rok 2017 (3)

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)
    Kwalifikacja wojskowa (4)
    Stowarzyszenia (15)
    Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (22)
    Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (5)
    Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy (1)
    Zarządzenia Starosty Kluczborskiego (28)
    Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego (11)
    Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych (1)
    Promocja Zdrowia (0)
        Program Promocji Zdrowia Powiatu Kluczborskiego na lata 2000 - 2005 (11)
        Program Promocji Zdrowia Powiatu Kluczborskiego na lata 2006 - 2015 (1)
        Ocena stanu zdrowia populacji powiatu kluczborskiego (12)
        Programy profilaktyczne (3)
        Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Kluczbork grudzień 2011 (1)
    Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim (15)
    Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie (1)
    Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy (1)
    Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego (14)
    Komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne (32)

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)
    Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa (1)
    Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie (11)
    Plany i programy (1)
    Zawiadomienia i ogłoszenia (7)

Wydział Budownictwa
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)
    Podstawy prawne funkcjonowania (2)
    Sposób przyjmowania i załatwiania spraw (1)
    Wykaz rozpatrywanych spraw (1)
    Zawiadomienia (0)
    Zgłoszenia z projektem budowlanym (1)

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)
    Zadania z zakresu geodezji (0)
        scalania i wymiany gruntów (1)
        gleboznawcza klasyfikacja gruntów (1)
        ochrona znaków geodezyjnyc, grawimetrycznychi magnetycznych (1)
        prostowanie rozbieżności pomiędzy ewidencją gruntów, a ksiegą wieczystą (0)
    Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków (0)
        aktualizacja operatu ewidencji gruntów (1)
        udostępnianie informacji z operatu ewidencyjnego (1)
        informacjie i zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa (1)
        prostowanie rozbieżności pomiędzy ewidencją gruntów, a ksiegą wieczystą (0)
    Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (0)
        zgłoszenie pracy geodezyjnej i przyjęcie dokumentacji do zasobu (1)
        Udostępnianie materiałów i danych oraz wydawanie wyrysów / wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (1)
        prostowanie rozbieżności pomiędzy ewidencją gruntów, a ksiegą wieczystą (0)
    Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (0)
        sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste - przetargi (1)
        aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (1)
        zezwolenie na wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej (1)
        ustanowienie trwałego zarządu, aktualizacja opłaty rocznej i wygaśnięcie trwałego zarządu (1)
        zasób nieruchomości Skarbu Państwa (1)
        dzieżawa nieruchomości Skarbu Państwa (1)
        najem nieruchomości Skarbu Państwa (1)
        przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1)
            prostowanie rozbieżności pomiędzy ewidencją gruntów, a ksiegą wieczystą (0)
    Ochrona gruntów rolnych i leśnych (0)
        wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (1)
        rekultywacja gruntów (1)
    Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej (0)
        zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej (1)
        prostowanie rozbieżności pomiędzy ewidencją gruntów, a ksiegą wieczystą (0)
    Wywłaszczanie nieruchomości (1)
        prostowanie rozbieżności pomiędzy ewidencją gruntów, a ksiegą wieczystą (0)
    Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (1)
    Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe (8)

Wydział Komunikacji i Transportu
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)
    Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa (1)
    Ośrodki Szkolenie Kierowców (5)
    Stacje Kontroli Pojazdów (1)
    Ogłoszenia (3)

Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
    Kadry (1)
    Kompetencje (1)
    Wykaz mienia powiatu kluczborskiego (0)
    Przetargi - zamówienia publiczne (75)
        Protokoły poprzetargowe (0)
    Sprzedaż nieruchomości (0)
    Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej (0)
    Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury (0)
        Organizacje pozarządowe (0)
            Roczne Programy Współpracy (0)
                2009 (2)
                2010 (2)
                2011 (4)
                2012 (4)
                2013 (4)
                2014 (4)
                2015 (4)
                2016 (4)
                2017 (3)
                2018 (3)
            Otwarte konkursy ofert (0)
                Druki konkursowe (1)
                Konkurs - Nieodpłatna pomoc prawna (0)
                    2016 (5)
                    2017 (5)
                    2018 (5)
                Konkurs - Pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna (0)
                    Karta usług (1)
                    2008 (2)
                    2009 (3)
                    2010 (3)
                    2011 (7)
                    2012 (5)
                    2013 (5)
                    2014 (6)
                    2015 (6)
                    2016 (6)
                    2017 (6)
                    2018 (1)
            Inicjatywa lokalna (1)
        Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu" (11)
        Współpraca partnerska (0)
            Powiat Bad Duerkheim /Nadrenia-Palatynat - Niemcy/ (1)
            Powiat Brzeżany /województwo tarnopolskie - Ukraina/ (1)
        Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego (0)
            Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2001-2015 (1)
            Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022 (3)

Biuro Rady
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)

Zespół Radców Prawnych
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)

Rzecznik Konsumentów
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)
    Obowiązujące akty prawne (1)

Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
    kadry (1)
    Kompetencje (1)
    Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru (0)
    Obiekty objęte ochroną konserwatorską (1)
        Rejestr zabytków (1)
        Ewidencja zabytków (1)
    Formularze (4)
    Akty prawne dotyczące zabytków (1)
    Dotacje (0)
        Formularze (2)
        2012/2013 (3)
        2013/2014 (5)
        2014/2015 (5)
        2015/2016 (3)
        2016/2017 (3)
        2017/2018 (2)

Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
    Kompetencje (1)

Audyt Wewnętrzny
    Plany audytów (4)
    Sprawozdania z wykonania planów audytu (4)

Samodzielne stanowisko ds kadr
    Kadry (1)
        kompetencje (1)
        Regulaminy (1)

Rzecznik Prasowy
    Kadra (1)
    Kompetencje (0)

Zamówienia publiczne

Informacje
    Instrukcje obsługi (1)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Redakcja (1)

Kontrola Zarządcza
    Regulacje wewnętrzne (3)
    Sprawozdania i Kontrole (5)

Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
    kadra (1)

Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
    Kadra (1)
    Kompetencje (0)