Mieczysław Zaleciński    -   Naczelnik Wydziału

     
     Iwona Szurmak               -  Inspektor

     Rafał Michalewski          - Inspektor 
      
     Wojciech Kieszczyński  - kancelista