Magdalena Żmuda - Lewald   Skarbnik Powiatu
Bieniaszewska Anida        Główny specjalista
Bogdanowicz Paulina       Inspektor
Czerska - Bania Natalia    Pomoc admnistracyjna
Drozd Anna                      Inspektor
Krynicka Wiesława           Inspektor
Kamyszek Beata              Inspektor                  
Kalis Halina                     Inspektor