Magdalena Żmuda - Lewald    Skarbnik Powiatu

        Bieniaszewska Anida        Główny specjalista
        Bogdanowicz Paulina        Inspektor
        Drozd Anna                      Inspektor
        Frąsiak Elżbieta                Podinspektor
        Kamyszek Beata              Inspektor                   
        Kalis Halina                      Inspektor

        Wiesława Krynicka           Pomoc administracyjna