Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8821056
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Sprzedaż nieruchomości Wersja do druku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obr. Wołczyn
 

FP. 6840.1.2019.MK

załącznik

do uchwały nr 14/54/2019

Zarządu Powiatu w Kluczborku

z dnia 25 lutego2019 roku


Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami)

Zarząd Powiatu w Kluczborku podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu


Lp.

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Pow. działki

w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wartość nieruchomości

netto

w złotych

Warunki płatności

1

Działka gruntowa zabudowana ujawniona w księdze wieczystej

KW nr OP1U/00088239/4,

prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.


Działka gruntowa niezabudowana

ujawniona w księdze wieczystej

KW nr OP1U/00088528/7,

prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.

Obręb:

Wołczyn

dz. 348/13

arkusz mapy 6


Obręb:

Wołczyn

dz. 348/15

arkusz mapy 6

0,8966 ha


0,0074 ha

Nieruchomość gruntowa położona w obrębie miasta Wołczyn przy ul. Kluczborskiej 60a, składająca się z dwóch działek:

działki zabudowanej budynkiem biurowym o pow. 166 m2, bud. kotłowni o pow. 28 m2, budynkiem magazynowym o pow. 426 m2 oraz działki

niezabudowanej. Teren działek częściowo ogrodzony utwardzony asfaltem i betonem w pozostałej części tereny zielone. Teren uzbrojony w energię elektryczną i kanalizację,sanitarną i deszczową z odprowadzeniem do sieci miejskiej.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działki wymienione w punkcie 1 są na obszarze oznaczonym symbolem KS: tereny obiektów i urządzeń obsługi ruchu samochodowego, obejmujące stacje paliw płynnych i gazowych, stacje diagnostyczne i obsługi, oraz obiekty towarzyszące: budynki administracyjne, socjalne, magazynowe, gospodarcze, wiaty, pawilony usługowo - handlowe (mała gastronomia), oraz urządzenia techniczne niezbędne do ich funkcjonowania.


745 000,00 zł

w tym:

533 000,00zł – wartość działki gruntu 348/13

207 600,00zł wartość budynków

4 400,00 zł wartość działki 348/15

Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu płatną przed podpisaniem

umowy notarialnej, najpóźniej dzień przed jej zawarciem.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości nie krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na podst. art. 34 ust. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r poz. 2204 z późniejszymi zmianami).

Miejsce ogłoszenia wykazu:

  • tablica ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ulicy Katowickiej 1;

  • strona internetowa Powiatu Kluczborskiego www.powiatkluczborski.pl

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Mirosław Birecki

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 04.03.2019 roku.


Informację wytworzył: Kamińska Maria, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Kamińska Maria, Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:32:40, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2019-03-04 09:32:28, Ostatnia zmiana: 2019-03-01 14:43:00, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 706