Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782)

 

Zarząd Powiatu w Kluczborku podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego

przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego