Zespół Radców Prawnych

 

Do podstawowych zadań Zespołu należy prowadzenie następujących spraw :

 

1.      udziału w opracowywaniu i uzgadnianiu projektu aktów prawnych Rady, Zarządu                i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym

2.      udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty    i komórek organizacyjnych

3.      udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień

4.      wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz Starosty

5.      wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego

6.      informowanie zarządu, Starosty i naczelników wydziałów o :

      - zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu

7.      prowadzenie ewidencji przepisów prawnych w tym ewidencji aktów prawa miejscowego

8.      umieszczanie na dokumencie obejmującym czynność prawną datowanej wzmianki             o walorze daty pewnej

9.      sporządzenie w obecności Starosty testamentu allograficznego.