Wiesław Szczerba - Naczelnik Wydziału

Andrzej Dunaj - Zastępca Naczelnika Wydziału

Radosław Dziopa - Główny Specjalista

Anna Kłysińska - Inspektor

Marta Walencka - Inspektor

Krzysztof Oziębłowski - Pomoc administracyjna

Grzegorz Białaszczyk - robotnik gospodarczy

Andrzej Janowski - robotnik gospodarczy

Jarosław Zmysłowski - robotnik gospodarczy

Andrzej Ziółkowski - robotnik gospodarczy