Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia zintegrowane
•  Zgłoszenia/informacje instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9780257
od 26 czerwca 2003 r.
Wydział Komunikacji i Transportu » Stacje Kontroli Pojazdów obrazek Wersja do druku

Wykaz stacji kontroli pojazdów

WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

1. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów OKL/001
    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku  Sp. z o.o.
    ul. Byczyńska 120
    46-203 Kluczbork
    zakres: okręgowa, h
    tel.: (77) 418 11 83, (77)-418-18-32

2.  Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów OKL/004
    Zakład Diagnostyki i Badań Technicznych Pojazdów Mechanicznych Eugeniusz Siwiela
    ul. Szymonkowska 6
    46-250 Wołczyn
    zakres: okręgowa, h
    tel.: (77) 418 97 31

3. Stacja Kontroli Pojazdów OKL /005/P
    AUTO KURC SPÓłKA CYWILNA Herbert i Stefania Kurc Brygida i Marek Peszka
    ul. M.C. Skłodowskiej 17
    46-200 Kluczbork
    zakres: ABT/h
    tel.: (77) 417 13 92

4. Stacja Kontroli Pojazdów OKL/006/P
    Zespół Szkół Gimnmazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie
    Polanowice 81
    46-220 Byczyna
    zakres: ABT
    tel.: (77) 414 45 04

5. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów OKL/007
    Przedsiębiorstwo Budowlane "SYPKO"
    ul. Katowicka 26
    46-200 Kluczbork
    zakres: okręgowa, h
    tel.: (77) 418 65 22, 77 418 77 22

6. Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów OKL /008/P
    Jan Cytlau
    Gotartów 16c
    46-211 Kujakowice Górne
    zakres: ABTE/h
    tel.: (77) 413 10 93, (77) 413 13 03

7.  Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów  OKL/013   
    Polski Związek Motorowy OZDG Sp.Z o.o
    46-250 Wołczyn   
    ul. Poznańska 54
    zakres: okręgowa, h   
    tel. (77) 418 95 34, 509913822

8.Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów OKL/010/P
   "LEKSUS" Krzysztof Fednik
   46-250 Wołczyn
   ul.Fabryczna 14
   Zakres: ABTE
   tel.(77) 418 53 33, 661406868

9. Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów OKL/011/P
   "Stacja Kontroli Pojazdów" Sp. z o.o. 
   46-200 Kluczbork
   ul.Jagiellońska 12
   Zakres: ABTE
   tel.(77) 4172029

10. Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów OKL/012/P
   Spółka Cywilna "KOŁOSOWSCY" Andrzej i Krzysztof Kołosowski
   46-220 Byczyna
   ul.Kluczborska 2
   Zakres: ABT
   tel.(77) 4134544

OBJAŚNIENIA:

1. Symbole rodzajów pojazdów:

A – motocykle i motorowery,

B – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów,

C – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t,

CC – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

D – autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

T – ciągniki rolnicze,

E – przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których badania jest upoważniona stacja kontroli pojazdów.

2. Symbole rodzajów badań:

a - autobusów, ktorych dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h, 

c – pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,

d – pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów  nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,

e – pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest spesjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w ktorych dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,

f   -  pojazdu marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi,

h – umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych popjazdu.

Załączone dokumenty
  oplaty za badania techniczne pojazdów (23.3kB) obrazek pobierz    

Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Borgul Jarosław, Data wprowadzenia: 2004-02-26 07:52:12, Zatwierdził do publikacji: Rydzik Jan, Data publikacji 2004-02-27 06:34:33, Ostatnia zmiana: 2016-07-13 13:35:38, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 14044