WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

1. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów OKL/001
    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku  Sp. z o.o.
    ul. Byczyńska 120
    46-203 Kluczbork
    zakres: okręgowa, h
    tel.: (77) 418 11 83, (77)-418-18-32

2.  Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów OKL/004
    Zakład Diagnostyki i Badań Technicznych Pojazdów Mechanicznych Eugeniusz Siwiela
    ul. Szymonkowska 6
    46-250 Wołczyn
    zakres: okręgowa, h
    tel.: (77) 418 97 31

3. Stacja Kontroli Pojazdów OKL /005/P
    AUTO KURC SPÓłKA CYWILNA Herbert i Stefania Kurc Brygida i Marek Peszka
    ul. M.C. Skłodowskiej 17
    46-200 Kluczbork
    zakres: ABT/h
    tel.: (77) 417 13 92

4. Stacja Kontroli Pojazdów OKL/006/P
    Zespół Szkół Gimnmazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie
    Polanowice 81
    46-220 Byczyna
    zakres: ABT
    tel.: (77) 414 45 04

5. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów OKL/007
    Przedsiębiorstwo Budowlane "SYPKO"
    ul. Katowicka 26
    46-200 Kluczbork
    zakres: okręgowa, h
    tel.: (77) 418 65 22, 77 418 77 22

6. Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów OKL /008/P
    Jan Cytlau
    Gotartów 16c
    46-211 Kujakowice Górne
    zakres: ABTE/h
    tel.: (77) 413 10 93, (77) 413 13 03

7.  Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów  OKL/013   
    Polski Związek Motorowy OZDG Sp.Z o.o
    46-250 Wołczyn   
    ul. Poznańska 54
    zakres: okręgowa, h   
    tel. (77) 418 95 34, 509913822

8.Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów OKL/010/P
   "LEKSUS" Krzysztof Fednik
   46-250 Wołczyn
   ul.Fabryczna 14
   Zakres: ABTE
   tel.(77) 418 53 33, 661406868

9. Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów OKL/011/P
   "Stacja Kontroli Pojazdów" Sp. z o.o. 
   46-200 Kluczbork
   ul.Jagiellońska 12
   Zakres: ABTE
   tel.(77) 4172029

10. Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów OKL/012/P
   Spółka Cywilna "KOŁOSOWSCY" Andrzej i Krzysztof Kołosowski
   46-220 Byczyna
   ul.Kluczborska 2
   Zakres: ABT
   tel.(77) 4134544

OBJAŚNIENIA:

1. Symbole rodzajów pojazdów:

A – motocykle i motorowery,

B – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów,

C – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t,

CC – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

D – autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

T – ciągniki rolnicze,

E – przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których badania jest upoważniona stacja kontroli pojazdów.

2. Symbole rodzajów badań:

a - autobusów, ktorych dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h, 

c – pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,

d – pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów  nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,

e – pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest spesjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w ktorych dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,

f   -  pojazdu marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi,

h – umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych popjazdu.