Barcz  Norbert                          Naczelnik Wydziału
      

      Ciołek-Papenfuhs Izabela              Specjalista
      Czerkas-Chuchrowska Jadwiga      Inspektor
      Głuch Marek                                Inspektor

      Jakubczak Ilona                           Inspektor
      Kureczko Kornelia                       Inspektor
      Myron Krzysztof                           Specjalista
      Niksdorf Sabina                            Inspektor
      Rakoczy Tomasz                         Podinspektor
      Szmigiel Małgorzata                     Inspektor

      Kobyłka Krzysztof                        Inspektor

       Libera Małgorzata                        Podinspektor