Uzgadnianie na naradach koordynacyjnych  usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

Symbol :
GG-PODGiK-PZUDP.6630…

 

Wydział : Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

                  - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

Podstawa prawna :

-  Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,

-  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r.   w sprawie  powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT,


Wymagane dokumenty i pliki:

-  wniosek  o zwołanie narady koordynacyjnej

-  informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

-  3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu + 1 w formacie PDF

-  orientację sieci uzbrojenia w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata,

-  oryginał mapy do celów projektowych (do wglądu)

- plik DXF z opracowanym projektem lub plik TXT ze współrzędnymi (punktów załamania, szafek, studzienek itp.) w obowiązującym układzie współrzędnych (2000_18) – możliwość przesłania na maila: zud@powiatkluczborski.pl.


Opłaty :

- podania i załączniki - bez opłaty skarbowej

- opłata za zorganizowanie narady koordynacyjnej - Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne


Termin zwołania narady :

Do 14 dni od przedłożenia wniosku


Jednostka prowadząca sprawę :
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

tel. 077 4185218 wew. 144, pokój 015
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Tryb odwoławczy :
Od sporządzonego protokołu nie przysługuje tryb odwoławczy

Uwagi :

Załączone dokumenty:

WNIOSEK  o zwołanie narady koordynacyjnejzałącznik do pobrania: plik .doc,

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych- załącznik do pobrania plik pdf.

 Informacje dot. wniosków o zwołanie narady kooordynacyjneej