Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia zintegrowane
•  Zgłoszenia/informacje instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9780200
od 26 czerwca 2003 r.
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami » Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu obrazek Wersja do druku

Narady koordynacyjne

Uzgadnianie na naradach koordynacyjnych  usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

Symbol :
GG-PODGiK-PZUDP.6630…

 

Wydział : Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

                  - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

Podstawa prawna :

-  Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,

-  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r.   w sprawie  powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT,


Wymagane dokumenty i pliki:

-  wniosek  o zwołanie narady koordynacyjnej

-  informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

-  3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu + 1 w formacie PDF

-  orientację sieci uzbrojenia w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata,

-  oryginał mapy do celów projektowych (do wglądu)

- plik DXF z opracowanym projektem lub plik TXT ze współrzędnymi (punktów załamania, szafek, studzienek itp.) w obowiązującym układzie współrzędnych (2000_18) – możliwość przesłania na maila: zud@powiatkluczborski.pl.


Opłaty :

- podania i załączniki - bez opłaty skarbowej

- opłata za zorganizowanie narady koordynacyjnej - Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne


Termin zwołania narady :

Do 14 dni od przedłożenia wniosku


Jednostka prowadząca sprawę :
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

tel. 077 4185218 wew. 144, pokój 015
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Tryb odwoławczy :
Od sporządzonego protokołu nie przysługuje tryb odwoławczy

Uwagi :

Załączone dokumenty:

WNIOSEK  o zwołanie narady koordynacyjnejzałącznik do pobrania: plik .doc,

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych- załącznik do pobrania plik pdf.

 Informacje dot. wniosków o zwołanie narady kooordynacyjneej

 

Załączone dokumenty
  WNIOSEK o zwołanie narady koordynacyjnej (35kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Informacje dot. wniosków o zwołanie narady kooordynacyjneej (319kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Informacje dot. przetwarzania danych osobowych (491.9kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Królikowski Kamil, Data wytworzenia: 2016-03-30 15:02:23, Wprowadził do systemu: Góral Ireneusz, Data wprowadzenia: 2003-10-13 08:36:37, Zatwierdził do publikacji: Gajek Rafał, Data publikacji 2003-10-15 15:55:06, Ostatnia zmiana: 2019-05-10 13:02:08, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4750