Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8474985
od 26 czerwca 2003 r.
Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia » Komunikaty i ostrzeżenia PCZK

Artykuły
  Informacja MZ dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 29.10.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 23 z dnia 29.10.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 22 z dnia 22.10.2018r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 22.10.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 21.10.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21 z dnia 02.10.2018r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 21.09.2018 r.
  Komunikat o utrudnieniach drogowych z dnia 27.08.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 17 z dnia 24.08.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 23.08.2018 r.
  Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 16 z dnia 22.08.2018 r
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 22.08.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29 z dnia 22.08.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 21.08.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 20.08.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 13.08.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 12.08.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 08.08.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 07.08.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25 z dnia 07.08.2018r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 06.08.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 14 z dnia 60.08.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 03.08.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 02.08.2018 r.
  Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 11 z dnia 29.07.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21 z dnia 01.08.2018r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 01.08.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 31.07.2018r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 30.07.2018r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12 z dnia 30.07.2018r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11 z dnia 29.07.2018r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 27.07.2018r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8 z dnia 27.07.2018r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7 z dnia 27.07.2018r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 26.07.2018r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6 z dnia 26.07.2018r.
  Ostrzeżenie hydrologiczne z dnia 19.07.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5 z dnia 18.07.2018r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 17.07.2018r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 16.07.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 09.07.2018 r.
  komunikat 3-PI-208 z dnia 06.07.2018
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 3 z dnia 26.06.2018r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 25.06.2018 r.
  Ostrzeżenie hydrologiczne z dnia 21.06.2018r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2 z dnia 21.06.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisjk meteorologicznych z dnia 20.06.2018 r.
  Ostrzeżenie hydrologiczne z dnia 12.06.2018r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 11.06.2018 r.
  Komunikat z dnia 08.06.2018 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Kluczborku
  Prognoza niebezpiecznych zjawisjk meteorologicznych z dnia 07.06.2018 r.
  Komunikat z dnia 06.06.2018 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Kluczborku
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 17 z dnia 01.06.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 15 z dnia 29.05.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 13 z dnia 16.05.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 12 z dnia 11.05.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 10.05.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 11 z dnia 09.05.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 9 z dnia 30.04.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 27.04.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 1 z dnia 23 04 2018 r.
  KOMUNIKAT WIOŚ 2/3 PD 18 04 2018
  Alarm I stopnia z dnia 07 03 2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 06.03.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 7 z dnia 06.03.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 05.03.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6 z dnia 05.03.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 01.03.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 28.02.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 5 z dnia 28.02.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 27.02.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 4 z dnia 26.02.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 23.02.2018 r.
  KOMUNIKAT WIOŚ 1 PD z dnia 19 02 2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 14.02.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 14.02.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 3 z dnia 29.01.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 23.01.2018 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 16.01.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 02.01.2018 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 20.12.2017 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 69 z dnia 20.12.2017 r.
  Komunikat 8/PD/2017 z dnia 15.12.2017 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 67 z dnia 13.12.2017 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 66 z dnia 11.12.2017 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 30.11.2017 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 63 z dnia 30.11.2017 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 27.10.2017 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 59 z dnia 19.10.2017 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 19.10.2017 r.
  Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 58 z dnia 04.10.2017 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 z dnia 04.10.2017 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 04.10.2017 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 22.09.2017 r.
  Ostrzeżenie hydrologiczne z dnia 22.09.2017 r.
  progona niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 21.09.2017 r
  prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 21.09.2017 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 18.09.2017 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 56 z dnia 13.09.2017 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 01.09.2017 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 55 z dnia 11.09.2017 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54 z dnia 01.09.2017 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 31.08.2017 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 25.08.2017 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 15.08.2017 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 52 z dnia 11.08.2017 r.
  Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:23 z dnia 10.08.2017 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 51 z dnia 10.08.2017 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 09.08.2017 r.
  Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:32 z dnia 09.08.2017 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 50 z dnia 09.08.2017 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 49 z dnia 09.08.2017 r.
  informacja o niebezpiecznym zjawisku meteorologicznym z dnia 03 08 2017 r.
  prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 02.08.2017 r.