Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia zintegrowane
•  Zgłoszenia/informacje instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9788489
od 26 czerwca 2003 r.
Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia » Komunikaty i ostrzeżenia PCZK

Artykuły
  Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla PM10 dla wartości średniodobowej - woj. opolskie
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 17.02.2020 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 14.02.2020 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 10.02.2020 r
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6 z dnia 09.02.2020 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 07.02.2020 r.
  Ostrzeżenie przed oszustami z dnia 05 02 2020r.
  Informacja o próbach oszustwa z dnia 04.02.2010r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 3 z dnia 22 01 2020r
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 21.01.2020 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2 z dnia 16.01.2020 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 15 01 2020r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 03.01.2020 r.
  Alarm I stopnia o przekroczeniu pyłu zawieszonego PM 10 z dnia 03.01.2020 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 67 z dnia 27.12.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 26.12.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 18.12.2019 r.
  Komunikat o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 18. 12. 2019r.
  Ostrzeżenie przed oszustami z dnia 11.12.2019r.
  Ostrzeżenie przed oszustami z dnia 28.11.2019 r.
  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - RWMŚ w Opolu 24-25.11.2019 r.
  Ostrzeżenie przed oszustami z dnia 22.11.2019 r.
  Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - RWMŚ w Opolu
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 15.11.2019 r.
  Ostrzeżenie o oszustwach metodą na wnuczka z dnia 14 11 2019
  Komunikat meteorologiczny z dnia 24 10 2019r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 22.10.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 90 z dnia 22.10.2019 r.
  Komunikat o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 z dnia 18.10.2019 r.
  Ostrzeżenie przed oszustami z dnia 17.10.2019 r.
  Ostrzeżenie przed oszustami na terenie miasta Strzelce Opolskie z dnia 15.10.2019 r.
  Ostrzeżenie przed oszustami na terenie powiatu oleskiego z dnia 09.10.2019 r.
  Ostrzeżenie o oszustwach metodą na policjanta z dnia 03 10 2019
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 60 z dnia 29.09.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 88 z dnia 17.09. 2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 16.09.2019 r.
  Ostrzeżenie o oszustwach metodą na policjanta z dnia 11 09 2019r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 30.08.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 55 z dnia 30.08.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54 z dnia 29.08.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 28.08.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 82 z dnia 28.08. 2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 27.08.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 81
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 26.08.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 51 z dnia 24.08. 2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 23.08.2019 r.
  Ostrzeżenie o oszustwach metodą na policjanta z dnia 22.08.2019 r.
  Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 50
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 50 z dnia 20.08.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 49 z dnia 16.08.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 09.08.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 08.08.2019 r.
  Ostrzeżenie hydrologiczne z dnia 07.08.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 72 z dnia 07 08 2019r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 06 08 2019r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 05.08.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 71 z dnia 31 07 2019r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 30.07.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 46 z dnia 30 07 2019r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 29.07.2019 r.
  Ostrzeżenie hydrologiczne z dnia 29.07.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 45 z dnia 29.07.2019 r.
  Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 43 z dnia 27.07.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 26.07.2019 r.
  Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 1 / 2019
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 19.07.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 17.07.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 12.07.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 11.07.2019 r.
  Ostrzeżenia hydrologiczne Nr I:30, I:31 z dnia 01.07.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37 z dnia 01.07.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 30.06.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 28.06.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 25 06 2019
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 53 z dnia 24 06 2019r
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 34 z dnia 21.06.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49 z dnia 19 06 2019
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 18 06 2019r.
  Komunikat o oszustwach metodą na wnuczka i na policjanta z dnia 18.06.2019r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 14.06.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr z dnia 13 06 2019r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 12 06 2019 r.Aktualizacja
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 12.06.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 11.06.2019 r.
  Ostrzeżenie przed oszustami na terenie m. Opole z dnia 11.06.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 10.06.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 09.06.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 30 z dnia 09.06.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 06.06.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 29
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 41 z dnia 06 06 2019r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 03.06.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40 z dnia 28 05 2019r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 27.05.2019 r.
  Ostrzeżenie hydrologiczne z dnia 23.05.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 39 z dnia 22 05 2019r.
  Ostrzeżenie hydrologiczne z dnia 22. 05. 2019r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37 z dnia 21 05 2019
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 20.05.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
  Komunikat o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10
  Ostrzeżenie o próbach oszustwa na Pracownika CBA, na wnuczka i na policjanta z dnia 17.05.2019 r.
  Komunikat meteorologiczny z dnia 15 05 2019
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35 z dnia 15 05 2019
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 34 z dnia 14.05 2019r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 33 z dnia 07.05.2019r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 06.05.2019 r.
  Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym MP 10 z dnia 18 04 2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 25.03.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 15.01.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 20 z dnia 15.03.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 14.03.2019 r
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 08.03.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 16 z dnia 07.03.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 14.03.2019 r.
  Ostrzeżenie o próbach oszustwa na Pracownika CBA, na wnuczka i na policjanta z dnia 05.03.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 22 z dnia 05.03.2019
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 04.03.2019 r.
  Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego MP 10 z dnia 18.02.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 14 z dnia 11.02.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 07.02.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 18 z dnia 07.02.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych z dnia 05.02.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 01.02.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 31 01 2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 30.01.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 11 z dnia 28.01.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 10 z dnia 28.01.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 23.01.2019 r.
  Alarm I stopnia o przekroczeniu pyłu zawieszonego PM10 z dnia 23.01.2019 r.
  Alarm I stopnia o przekroczeniu pyłu zawieszonego PM10 z dnia 22.01.2019r.
  Alarm I stopnia o przekroczeniu pyłu zawieszonego PM 10 z dnia 21.01.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 8 z dnia 18.01.2019 r.
  Komunikat o oszustwach metodą na wnuczka i na policjanta z dnia 17.01.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6 z dnia 13.01.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 10.01.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 09.01.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 8 z dnia 09.01.2019
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 08.01.2019r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 06.01.2019 r.
  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 04.01.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 4 z dnia 07.01.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2 z dnia 04.01.2019 r.
  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 1 z dnia 02.01.2019 r.