Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy

POWIATOWY MAGAZYN PRZECIWPOWODZIOWY

Zarządzeniem Nr 15/2014 Starosty Kluczborskiego z dnia 20 maja 2014 r. został  utworzony Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy (PMP). Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy zlokalizowany jest w Kluczborku przy ulicy Byczyńskiej 116.

Mieszkańców Powiatu Kluczborskiego informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z osuszaczy kondensacyjnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, w czasie trwania pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego, albo innych zdarzeń kryzysowych zaistniałych na terenie powiatu np. podtopień i zalania pomieszczeń obiektów prywatnych. Nieodpłatne wypożyczenie odbywa się na podstawie sporządzenia umowy użyczenia  na warunkach i zasadach określonych w Instrukcji funkcjonowania PMP.

W pierwszej kolejności o wypożyczenie osuszaczy należy zwrócić się do właściwych dla swojego miejsca zamieszkania: Urzędu Miejskiego w Kluczborku, Wołczynie, Byczynie oraz do Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich. 

Informacje dotyczące zasad wypożyczenia osuszaczy udzielane są w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, pok. 303, 222 oraz telefonicznie 418-52-18 wew. 173, 117.