Gajek Rafał                    Naczelnik Wydziału
    

 
     Ambrozy Urszula               Inspektor
     Błaszczuk Beata                Inspektor
     Kołodziejczyk Bożena       Inspektor
     Kuźnik Ewa                        Inspektor
     Orzechowicz Katarzyna    Inspektor
     Kwiatkowska Beata          Inspektor
     Sroka Dorota                     Inspektor

     Urgacz Katarzyna          Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami;
Geolog Powiatowy
     Waloszczyk Alicja             Inspektor

    

                 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i  Kartograficznej
                                                         
      Ireneusz Sendal
            Kierownik   
   
     Janowska Dorota            Starszy Geodeta 
 
     Królikowski Kamil           Starszy Geodeta      
     Fojtar Rafał                    Starszy Geodeta
     Morawiec Paweł             Starszy Geodeta

     Krowicka Małgorzata       Starszy Geodeta
     
Knapa-Zamiara Dorota     Starszy Geodeta   

     Sygut Czesław                        Starszy Geodeta