Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9238758
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2010-2014 » Protokoły z sesji Rady

Artykuły
  Protokół Nr I/2010 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 1 grudnia 2010 r.
  Protokół Nr II/2010 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 8 grudnia 2010 r.
  Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 23 grudnia 2010 r.
  Protokół Nr IV/2010 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 30 grudnia 2010 r.
  Protokół Nr V/2011 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 lutego 2010 r.
  Protokół Nr VI/2011 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 16 marca 2011 r.
  Protokół Nr VII/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r.
  Protokół Nr VIII/2011 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 26 maja 2011 r.
  Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 16 czerwca 2011 r.
  Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 18 sierpnia 2011 r.
  Protokół Nr XI/2011 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 29 września 2011 r.
  Protokół Nr XII/2011 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 27 października 2011 r.
  Protokół Nr XIII/2011 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 24 listopada 2011 r.
  Protokół Nr XIV/2011 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 22 grudnia 2011 r.
  Protokół Nr XV/2011 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 29 grudnia 2011r.
  Protokół Nr XVI/2012 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 2 lutego 2012 r.
  Protokół Nr XVII/2012 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 22 marca 2012 r.
  Protokół Nr XVIII/2012 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 26 kwietnia 2012 r.
  Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 maja 2012 r.
  Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 31 maja 2012 r.
  Protokół Nr XXI/2012 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 14 czerwca 2012 r.
  Protokół Nr XXII/2012 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 2 lipca 2012 r.
  Protokół Nr XXIII/2012 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 30 sierpnia 2012 r.
  Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 27 września 2012 r.
  Protokół Nr XXV/2012 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 25 października 2012 r.
  Protokół Nr XXVI/2012 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 6 grudnia 2012 r.
  Protokół Nr XXVII/2012 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 27 grudnia 2012 r.
  Protokół Nr XXVIII/2013 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 14 lutego 2013 r.
  Protokół Nr XXIX/2013 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 21 marca 2013 r.
  Protokół Nr XXX/2013 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 24 kwietnia 2013 r.
  Protokół Nr XXXI/2013 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 maja 2013 r.
  Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w dniu 13 czerwca 2013 r.
  Protokół Nr XXXIII/2013 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 29 sierpnia 2013 r.
  Protokół Nr XXXIV/2013 z sesji Rady Powiatu w dniu 26 wrzesnia 2013 r.
  Protokół Nr XXXV/2013 z sesji Rady Powiatu w dniu 31 października 2013 r.
  Protokół Nr XXXVI/2013 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12 listopada 2013 r.
  Protokół Nr XXXVII/2013 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 listopada 2013 r.
  Protokół Nr XXXVIII/2013 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2013 r.
  Protokół Nr XXXIX/2014 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 6 marca 2014 r.
  Protokół Nr XL/2014 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Protokoł Nr XLI/2014 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 29 maja 2014 r.
  Protokół Nr XLII/2014 z sesji Rady Powiatu w dniu 29 czerwca 2014 r.
  Protokół Nr XLIII/2014 z sesji Rady Powiatu w dniu 29 sierpnia 2014 r.
  Protokól Nr XLIV/2014 z uroczystej sesji Rady Powiatu w dniu 11 września 2014 r.
  Protokół Nr XLV/2014 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2014 r.
  Protokól Nr XLVI/2014 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 6 listopada 2014 r.