Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9238745
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Zarząd Powiatu » Kadencja 2006-2010 » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały 2008

Artykuły
  Uchwała Nr 86/271/2008 Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2008r.
  Uchwała Nr 85/270/2008 Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia 2008r.
  Uchwała Nr 84/269/2008 Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2008r.
  Uchwała Nr 83/268/2008 Zarządu Powiatu z dnia 9 grudnia 2008r.
  Uchwała Nr 83/267/2008 Zarządu Powiatu z dnia 9 grudnia 2008r.
  Uchwała Nr 83/266/2008 Zarządu Powiatu z dnia 9 grudnia 2008r.
  Uchwała Nr 83/265/2008 Zarządu Powiatu z dnia 9 grudnia 2008r.
  Uchwała Nr 83/264/2008 Zarządu Powiatu z dnia 9 grudnia 2008r.
  Uchwała Nr 82/263/2008 Zarządu Powiatu z dnia 2 grudnia 2008r.
  Uchwała Nr 82/262/2008 Zarządu Powiatu z dnia 2 grudnia 2008r.
  Uchwała Nr 82/261/2008 Zarządu Powiatu z dnia 2 grudnia 2008r.
  Uchwała Nr 82/260/2008 Zarządu Powiatu z dnia 2 grudnia 2008r.
  Uchwała Nr 82/259/2008 Zarządu Powiatu z dnia 2 grudnia 2008r.
  Uchwała Nr 82/258/2008 Zarządu Powiatu z dnia 2 grudnia 2008r.
  Uchwała Nr 81/257/2008 Zarządu Powiatu z dnia 28 listopada 2008r.
  Uchwała Nr 80/256/2008 Zarządu Powiatu z dnia 20 listopada 2008r.
  Uchwała Nr 80/255/2008 Zarządu Powiatu z dnia 20 listopada 2008r.
  Uchwała Nr 80/254/2008 Zarządu Powiatu z dnia 20 listopada 2008r.
  Uchwała Nr 80/253/2008 Zarządu Powiatu z dnia 20 listopada 2008r.
  Uchwała Nr 80/252/2008 Zarządu Powiatu z dnia 20 listopada 2008r.
  Uchwała Nr 79/251/2008 Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2008r.
  Uchwała Nr 79/250/2008 Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2008r.
  Uchwała Nr 79/249/2008 Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2008r.
  Uchwała Nr 78/248/2008 Zarządu Powiatu z dnia 5 listopada 2008r.
  Uchwała Nr 78/247/2008 Zarządu Powiatu z dnia 5 listopada 2008r.
  Uchwała Nr 77/246/2008 Zarządu Powiatu z dnia 31 października 2008r.
  Uchwała Nr 77/245/2008 Zarządu Powiatu z dnia 31 października 2008r.
  Uchwała Nr 77/244/2008 Zarządu Powiatu z dnia 31 października 2008r.
  Uchwała Nr 77/243/2008 Zarządu Powiatu z dnia 31 października 2008r.
  Uchwała Nr 76/242/2008 Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2008 r.
  Uchwała Nr 76/241/2008 Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2008 r.
  Uchwała Nr 76/240/2008 Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2008 r.
  Uchwała Nr 75/239/2008 Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2008 r.
  Uchwała Nr 75/238/2008 Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2008 r.
  Uchwała Nr 75/237/2008 Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2008 r.
  Uchwała Nr 75/236/2008 Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2008r,
  Uchwała Nr 75/235/2008 Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2008 r.
  Uchwała Nr 75/234/2008 Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2008 r.
  Uchwała Nr 75/233/2008 Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2008 r.
  Uchwała Nr 75/232/2008 Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2008 r.
  Uchwała Nr 75/231/2008 Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2008 r.
  Uchwała Nr 75/230/2008 Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2008 r.
  Uchwała Nr 74/229/2008 Zarządu Powiatu z dnia 1 października 2008r.
  Uchwała Nr 74/228/2008 Zarządu Powiatu z dnia 1 października 2008r.
  Uchwała Nr 74/227/2008 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2008r.
  Uchwała Nr 74/226/2008 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2008r.
  Uchwała Nr 74/225/2008 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2008r.
  Uchwała Nr 73/224/2008 Zarządu Powiatu z dnia 16 września 2008r.
  Uchwała Nr 73/223/2008 Zarządu Powiatu z dnia 16 września 2008r.
  Uchwała Nr 72/222/2008 Zarządu Powiatu z dnia 9 września 2008r.
  Uchwała Nr 72/221/2008 Zarządu Powiatu z dnia 9 września 2008r.
  Uchwała Nr 72/220/2008 Zarządu Powiatu z dnia 9 września 2008r.
  Uchwała Nr 72/219/2008 Zarządu Powiatu z dnia 9 września 2008r.
  Uchwała Nr 71/218/2008 Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2008r.
  Uchwała Nr 71/217/2008 Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2008r.
  Uchwała Nr 71/216/2008 Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2008r.
  Uchwała Nr 70/215/2008 Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2008r.
  Uchwała Nr 70/214/2008 Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2008r.
  Uchwała Nr 70/213/2008 Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2008r.
  Uchwała Nr 69/212/2008 Zarządu Powiatu z dnia 11 sierpnia 2008r.
  Uchwała Nr 69/211/2008 Zarządu Powiatu z dnia 11 sierpnia 2008r.
  Uchwała Nr 69/210/2008 Zarządu Powiatu z dnia 11 sierpnia 2008r.
  Uchwała Nr 69/209/2008 Zarządu Powiatu z dnia 11 sierpnia 2008r.
  Uchwała Nr 69/208/2008 Zarządu Powiatu z dnia 11 sierpnia 2008r.
  Uchwała Nr 69/207/2008 Zarządu Powiatu z dnia 11 sierpnia 2008r.
  Uchwała Nr 68/206/2008 Zarządu Powiatu z dnia 31 lipca 2008r.
  Uchwała Nr 68/205/2008 Zarządu Powiatu z dnia 31 lipca 2008 r.
  Uchwała Nr 67/204/2008 Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2008r.
  Uchwała Nr 66/203/2008 Zarządu Powiatu z dnia 7 lipca 2008 r.
  Uchwała Nr 66/202/2008 Zarządu Powiatu z dnia 7 lipca 2008 r.
  Uchwała Nr 65/201/2008 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2008 r.
  Uchwała Nr 65/200/2008 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2008 r.
  Uchwała Nr 64/199/2008 Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2008 r.
  Uchwała Nr 64/198/2008 Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2008 r.
  Uchwała Nr 64/197/2008 Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2008 r.
  Uchwała Nr 64/196/2008 Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2008 r.
  Uchwała Nr 64/195/2008 Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2008 r.
  Uchwała Nr 64/194/2008 Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2008 r.
  Uchwała Nr 64/193/2008 Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2008 r.
  Uchwała Nr 63/192/2008 Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2008 r.
  Uchwała Nr 63/191/2008 Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2008 r.
  Uchwała Nr 63/190/2008 Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2008 r.
  Uchwała Nr 62/189/2008 Zarządu Powiatu z dnia 2 czerwca 2008 r.
  Uchwała Nr 61/188/2008 Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2008 r.
  Uchwała Nr 61/187/2008 Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2008 r.
  Uchwała Nr 59/186/2008 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2008 r.
  Uchwała Nr 59/185/2008 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2008r.
  Uchwała Nr 59/184/2008 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2008r.
  Uchwała Nr 59/183/2008 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2008r.
  Uchwała Nr 59/182/2008 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2008r.
  Uchwała Nr 59/181/2008 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2008r.
  Uchwała Nr 58/180/2008 Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2008r.
  Uchwała Nr 57/179/2008 Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2008r.
  Uchwała Nr 57/178/2008 Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2008r.
  Uchwała Nr 57/177/2008 Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2008r.
  Uchwała Nr 55/176/2008 Zarządu Powiatu z dnia 14 kwietnia 2008r.
  Uchwała Nr 55/175/2008 Zarządu Powiatu z dnia 14 kwietnia 2008r.
  Uchwała Nr 55/174/2008 Zarządu Powiatu z dnia 14 kwietnia 2008r.
  Uchwała Nr 54/173/2008 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2008r.
  Uchwała Nr 53/172/2008 Zarządu Powiatu z dnia 19 marca 2008r.
  Uchwała Nr 53/171/2008 Zarządu Powiatu z dnia 19 marca 2008r.
  Uchwała Nr 52/170/2008 Zarządu Powiatu z dnia 12 marca 2008r.
  Uchwała Nr 52/169/2008 Zarządu Powiatu z dnia 12 marca 2008r.
  Uchwała Nr 52/168/2008 Zarządu Powiatu z dnia 12 marca 2008r.
  Uchwała Nr 52/167/2008 Zarządu Powiatu z dnia 12 marca 2008r.
  Uchwała Nr 51/166/2008 Zarządu Powiatu z dnia 29 lutego 2008r.
  Uchwała Nr 51/165/2008 Zarządu Powiatu z dnia 29 lutego 2008r.
  Uchwała Nr 51/164/2008 Zarządu Powiatu z dnia 29 lutego 2008r.
  Uchwała Nr 51/163/2008 Zarządu Powiatu z dnia 29 lutego 2008r.
  Uchwała Nr 49/162/2008 Zarządu Powiatu z dnia 8 lutego 2008r.
  Uchwała Nr 49/161/2008 Zarządu Powiatu z dnia 8 lutego 2008r.
  Uchwała Nr 49/160/2008 Zarządu Powiatu z dnia 8 lutego 2008r.
  Uchwała Nr 48/159/2008 Zarządu Powiatu z dnia 4 lutego 2008r.
  Uchwała Nr 47/158/2008 Zarządu Powiatu z dnia 31 stycznia 2008r.
  Uchwała Nr 46/157/2008 Zarządu Powiatu z dnia 22 stycznia 2008r.
  Uchwała Nr 46/156/2008 Zarządu Powiatu z dnia 22 stycznia 2008r.
  Uchwała Nr 46/155/2008 Zarządu Powiatu z dnia 22 stycznia 2008r.
  Uchwała Nr 46/154/2008 Zarządu Powiatu z dnia 22 stycznia 2008r.
  Uchwała Nr 45/153/2008 Zarządu Powiatu z dnia 11 stycznia 2008r.
  Uchwała Nr 45/152/2008 Zarządu Powiatu z dnia 11 stycznia 2008r.
  Uchwała Nr 45/151/2008 Zarządu Powiatu z dnia 11 stycznia 2008r.
  Uchwała Nr 45/150/2008 Zarządu Powiatu z dnia 11 stycznia 2008r.
  Uchwała Nr 45/149/2008 Zarządu Powiatu z dnia 11 stycznia 2008r.