Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8316479
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2002-2006 » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały Rady Powiatu za rok 2004

Artykuły
  Uchwała Nr XV/105/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.
  Uchwała Nr XV/106/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.
  Uchwała Nr XV/107/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.
  Uchwała Nr XV/108/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.
  Uchwała Nr XV/109/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.
  Uchwała Nr XV/110/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.
  Uchwała Nr XVI/111/2004 z dnia 26 lutego 2004r.
  Uchwała Nr XVI/112/2004 z dnia 26 lutego 2004r.
  Uchwała Nr XVII/113/2004 z dnia 30 marca 2004r.
  Uchwała Nr XVII/114/2004 z dnia 30 marca 2004r.
  Uchwała Nr XVII/115/2004 z dnia 30 marca 2004r.
  Uchwała Nr XVII/116/2004 z dnia 30 marca 2004r.
  Uchwała Nr XVII/117/2004 z dnia 30 marca 2004r.
  Uchwała Nr XVII/118/2004 z dnia 30 marca 2004r.
  Uchwała Nr XVII/119/2004 z dnia 30 marca 2004r.
  Uchwała Nr XVII/120/2004 z dnia 30 marca 2004r.
  Uchwała Nr XVII/121/2004 z dnia 30 marca 2004r.
  Uchwała Nr XVII/122/2004 z dnia 30 marca 2004r.
  Uchwała Nr XVII/123/2004 z dnia 30 marca 2004r.
  Uchwała Nr XVII/124/2004 z dnia 30 marca 2004r.
  Uchwała Nr XVII/125/2004 z dnia 30 marca 2004r.
  Uchwała Nr XVII/126/2004 z dnia 30 marca 2004r.
  Uchwała Nr XVIII/127/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.
  Uchwała Nr XVIII/128/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.
  Uchwała Nr XVIII/129/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.
  Uchwała Nr XVIII/130/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.
  Uchwała Nr XVIII/131/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.
  Uchwała Nr XVIII/132/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.
  Uchwała Nr XVIII/133/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.
  Uchwała Nr XVIII/134/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.
  Uchwała Nr XIX/135/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
  Uchwała Nr XIX/136/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
  Uchwała Nr XIX/137/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
  Uchwała Nr XIX/138/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
  Uchwała Nr XIX/139/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
  Uchwała Nr XIX/140/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
  Uchwała Nr XIX/141/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
  Uchwała Nr XIX/142/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
  Uchwała Nr XIX/143/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
  Uchwała Nr XIX/144/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
  Uchwała Nr XIX/145/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
  Uchwała Nr XIX/146/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
  Uchwała Nr XIX/147/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
  Uchwała Nr XIX/148/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
  Uchwała Nr XIX/149/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
  Uchwała Nr XIX/150/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
  Uchwała Nr XX/151/2004 z dnia 12 sierpnia 2004r.
  Uchwała Nr XX/152/2004 z dnia 12 sierpnia 2004r.
  Uchwała Nr XX/153/2004 z dnia 12 sierpnia 2004r.
  Uchwała Nr XXI/154/2004 z dnia 23 września 2004r.
  Uchwała Nr XXI/155/2004 z dnia 23 września 2004r.
  Uchwała Nr XXI/156/2004 z dnia 23 września 2004r.
  Uchwała Nr XXI/157/2004 z dnia 23 września 2004r.
  Uchwała Nr XXI/158/2004 z dnia 23 września 2004r.
  Uchwała Nr XXI/159/2004 z dnia 23 września 2004r.
  Uchwała Nr XXI/160/2004 z dnia 23 września 2004r.
  Uchwała Nr XXI/161/2004 z dnia 23 września 2004r.
  Uchwała Nr XXI/162/2004 z dnia 23 września 2004r.
  Uchwała Nr XXI/163/2004 z dnia 23 września 2004r.
  Uchwała Nr XXI/164/2004 z dnia 23 września 2004r.
  Uchwała Nr XXI/165/2004 z dnia 23 września 2004r.
  Uchwała Nr XXII/166/2004 z dnia 14 października 2004r.
  Uchwała Nr XXIII/167/2004 z dnia 28 października 2004r.
  Uchwała Nr XXIII/168/2004 z dnia 28 października 2004r.
  uchwała Nr XXIII/169/2004 z dnia 28 października 2004r.
  Uchwała Nr XXIII/170/2004 z dnia 28 października 2004r.
  Uchwała Nr XXIII/171/2004 z dnia 28 października 2004r.
  Uchwała Nr XXIII/172/2004 z dnia 28 października 2004r.
  Uchwała Nr XXIV/173/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
  Uchwała Nr XXIV/174/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
  Uchwała Nr XXIV/175/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
  Uchwała Nr XXV/176/2004 z dnia 29 grudnia 2004r.
  Uchwała Nr XXV/177/2004 z dnia 29 grudnia 2004r.- Budżet Powiatu Kluczborskiego na 2005r.
  Uchwała Nr XXV/178/2004 z dnia 29 grudnia 2004r.
  Uchwała Nr XXV/179/2004 z dnia 29 grudnia 2004r.
  Uchwała Nr XXV/180/2004 z dnia 29 grudnia 2004r.
  Uchwała Nr XXV/181/2004 z dnia 29 grudnia 2004r.
  Uchwała Nr XXV/182/2004 z dnia 29 grudnia 2004r.
  Uchwała Nr XXV/183/2004 z dnia 29 grudnia 2004r.
  Uchwała Nr XXV/184/2004 z dnia 29 grudnia 2004r.