Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8316482
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2002-2006 » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały Rady Powiatu za rok 2005

Artykuły
  Uchwała Nr XXVI/185/2005 z dnia 28 lutego 2005r.
  Uchwała Nr XXVI/186/2005 z dnia 28 lutego 2005r.
  Uchwała Nr XXVI/187/2005 z dnia 28 lutego 2005r.
  Uchwała Nr XXVI/188/2005 z dnia 28 lutego 2005r.
  Uchwała Nr XXVI/189/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. - Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Kluczborskiego
  Uchwała Nr XXVI/190/2005 z dnia 28 lutego 2005r.
  Uchwała Nr XXVI/191/2005 z dnia 28 lutego 2005r.
  Uchwała Nr XXVI/192/2005 z dnia 28 lutego 2005r.
  Uchwała Nr XXVI/193/2005 z dnia 28 lutego 2005r.
  Uchwała Nr XXVI/194/2005 z dnia 28 lutego 2005r.
  Uchwała Nr XXVI/195/2005 z dnia 28 lutego 2005r.
  Uchwała Nr XXVI/196/2005 z dnia 28 lutego 2005r.
  Uchwała Nr XXVII/197/2005 z dnia 31 marca 2005r.
  Uchwała Nr XXVII/198/2005 z dnia 31 marca 2005r.
  Uchwała Nr XXVIII/199/2005 z dnia 31 marca 2005r.
  Uchwała Nr XXVIII/200/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r.
  Uchwała Nr XXVIII/201/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r.
  Uchwała Nr XXVIII/202/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r.
  Uchwała Nr XXVIII/203/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r.
  Uchwała Nr XXVIII/204/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r.
  Uchwała Nr XXVIII/205/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r.
  Uchwała Nr XXVIII/206/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r.
  Uchwała Nr XXVIII/207/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r.
  Uchwała Nr XXIX/208/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.
  Uchwała Nr XXIX/209/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.
  Uchwała Nr XXIX/210/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.
  Uchwała Nr XXIX/211/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.
  Uchwała Nr XXIX/212/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.
  Uchwała Nr XXIX/213/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.
  Uchwała Nr XXIX/214/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.
  Uchwała Nr XXIX/215/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.
  Uchwała Nr XXIX/216/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.
  Uchwała Nr XXIX/217/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.
  Uchwała Nr XXIX/218/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.
  Uchwała Nr XXIX/219/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.
  Uchwała Nr XXIX/220/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.
  Uchwała Nr XXIX/221/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.
  Uchwała Nr XXX/222/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r.
  Uchwała Nr XXX/223/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r.
  Uchwała Nr XXXI/224/2005 z dnia 27 września 2005 r.
  Uchwała Nr XXXI/225/2005 z dnia 27 września 2005 r.
  Uchwała Nr XXXI/226/2005 z dnia 27 września 2005 r.
  Uchwała Nr XXXI/227/2005 z dnia 27 września 2005 r.
  Uchwała Nr XXXI/228/2005 z dnia 27 września 2005 r.
  Uchwała Nr XXXI/229/2005 z dnia 27 września 2005 r.
  Uchwała Nr XXXI/230/2005 z dnia 27 września 2005 r.
  Uchwała Nr XXXI/231/2005 z dnia 27 września 2005 r.
  Uchwała Nr XXXI/232/2005 z dnia 27 września 2005 r.
  Uchwała Nr XXXI/233/2005 z dnia 27 września 2005 r.
  Uchwała Nr XXXI/234/2005 z dnia 27 września 2005 r.
  Uchwała Nr XXXI/235/2005 z dnia 27 września 2005 r.
  Uchwała Nr XXXI/236/2005 z dnia 27 września 2005 r.
  Uchwała Nr XXXI/237/2005 z dnia 27 września 2005 r.
  Uchwała Nr XXXII/238/2005 z dnia 10 listopada 2005 r.
  Uchwała Nr XXXIII/239/2005 z dnia 10 listopada 2005 r.
  Uchwała Nr XXXIII/240/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r.
  Uchwała Nr XXXIII/241/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r.
  Uchwała Nr XXXIII/242/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r.
  Uchwała Nr XXXIII/243/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r.
  Uchwała Nr XXXIV/244/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r.
  Uchwała Nr XXXIV/245/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r.
  Uchwała Nr XXXIV/246/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r.
  Uchwała Nr XXXIV/247/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r.
  Uchwała Nr XXXIV/248/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r.
  Uchwała Nr XXXV/249/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r.Budżet Powiatu Kluczborskiego na 2006 r.
  Uchwała Nr XXXV/250/005 z dnia 29 grudnia 2005 r.
  Uchwała Nr XXXV/251/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r.