Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9314856
od 26 czerwca 2003 r.
Nasz Powiat » Placówki powiatu kluczborskiego » Jednostki Oświatowe Wersja do druku

Jednostki Oświatowe

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-12-70
http://zsokluczbork.pl
e-mail: zso_kluczbork@wodip.opole.pl

Dyrektor - Krystyna Błażewska

Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku

(do dnia 31.08.2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1)
ul. M. Skłodowskiej-Curie 13
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-25-46
www.zsp1kluczbork.pl  
e-mail: zsp1kluczbork@wp.pl

Dyrektor - Ewa Sygulla

Zespół Szkół Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku

(do dnia 31.08.2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – CKU)
ul. Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-26-00
www.zsp2kluczbork.pl 
e-mail:sekretariat@zsp2cku.pl

Dyrektor - Marzena Perucka

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 20
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-11-04
http://zslt.klucznet.pl
e-mail: zslt@klucznet.pl

Dyrektor - Piotr Sitnik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 27
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-16-49
www.sosw-kluczbork.cal.pl
e-mail: sosw@powiatkluczborski.pl

Dyrektor - Ewa Poręba

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku
ul.  Sienkiewicza 20B

46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-12–63
www.poradniakluczbork.pl  
e-mail: sekretariat@poradniakluczbork.pl

Dyrektor - Anita Kieslich

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
ul. Damrota 4
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-25-30
www.mdk.superhost.pl
e-mail: mdk@powiatkluczborski.pl   

Dyrektor - Tadeusz Michałkiewicz

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku

(do dnia 31.08.2019 r. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego)
ul. M. Konopnickiej 11
46-200 Kluczbork
tel./faks: 77 418-12-86
INTERNAT

tel.: 77 418-53-13
http://www.wodidz.edu.pl 

e-mail: sekretariat@wodidz.edu.pl 

Dyrektor - Wiesław Solarewicz

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
ul. Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-72-49
www.podnkluczbork.pl 
e-mail:podn@powiatkluczborski.pl  

Dyrektor - Anna Dzierżan


Informację wytworzył: Radom Adam, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Radom Adam, Data wprowadzenia: 2015-03-10 09:11:35, Zatwierdził do publikacji: Radom Adam, Data publikacji 2015-03-10 09:15:46, Ostatnia zmiana: 2019-09-09 15:21:42, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1746