Informacja  zakończenia procedury naboru

 

 

 

 

1. Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości

    46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 22 

2.  nabór przeprowadzono  na stanowisko

 

 

               Główny Księgowy

w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości

 

 

3. Wybrany kandydat:

Anna Szczygieł zam. Biskupice

 

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru

   

    W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano Panią Annę Szczygieł  ponieważ posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na ww. stanowisku.

 

/-/ Paweł Wąsiak - Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Kluczbork, 16.03.2012r.