27 marca 2018 roku Powiat Kluczborski podpisał porozumienie o wzajemnej współpracy z miejscowością Hoszcza  /Ukrainie/. Strony porozumienia  zgodnie z podpisanym dokumentem umawiają się i zobowiązują się do rozwoju współpracy w zakrasie administracji, edukacji i kultury,