Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9238814
od 26 czerwca 2003 r.
Wydział Edukacji i Sportu » Sport » Kluby sportowe Wersja do druku

Wykaz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty
nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, 
wpisanych do ewidencji Starosty Kluczborskiego

 

  

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Adres

Data wpisu do ewidencji

4.

Ludowy Zespół Sportowy Sekcja Szachowa „Pat” w Ligocie Dolnej

ul. Wołczyńska 73

46-200 Kluczbork

09.01.2004

6.

Kluczborski Klub Wspinaczkowy „Zawrat”

ul. Kościuszki 1

46-200 Kluczbork

25.04.2006

7.

Kluczborskie Towarzystwo Tenisowe

ul. Byczyńska 14 m.6

46-200 Kluczbork

19.03.2007

8.

Ludowy Zespół Sportowy Chocianowice

46-280 Chocianowice 238

02.05.2007

9.

Ludowy Zespół Sportowy Bąków

ul. Kościuszki 29

46-233 Bąków

02.05.2007

10.

Ludowy Zespół Sportowy Gronowice

46-280 Gronowice 58

21.05.2007

11.

Ludowy Zespół Sportowy Biadacz

Biadacz, ul. Bąkowska 1

46-233 Bąków

21.05.2007

12.

Ludowy Zespół Sportowy Lasowice Wielkie

46-282Lasowice Wielkie 84 m.1

02.07.2007

13.

Klub Sportowy STOBRAWA w Ligocie Dolnej

Ligota Dolna, ul. Wołczyńska

46-200 Kluczbork

09.07.2007

14.

Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice

ul. XXX-lecia

46-211 Kujakowice Górne

09.07.2007

15.

Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” Świniary Wielkie

Świniary Wielkie

ul. Kościelna 3

46-250 Wołczyn

13.07.2007

16.

Ludowy Klub Sportowy Krzywiczyny

ul. Wołczyńska 41

46-262 Krzywiczyny

13.07.2007

17.

Ludowy Klub Sportowy Skałągi

ul. Sportowa 1

46-262 Skałągi

13.07.2007

18.

Ludowy Klub Sportowy „Lew” Szymonków

ul. Wołczyńska 1

46-266 Szymonków

13.07.2007

19.

Ludowy Klub Sportowy Rożnów

Rożnów, Świetlica Wiejska

46-262 Skałągi

13.07.2007

20.

Ludowy Klub Sportowy Komorzno

Komorzno, ul. Główna 56 a

 46-264 Krzywiczyny

13.07.2007

21.

Ludowy Klub Sportowy „Rolnik” Wierzbica Górna

Ligota Wołczyńska 23

46-250 Wołczyn

13.07.2007

22.

Ludowy Klub Sportowy Brzezinki

Brzezinki 25

46-250 Wołczyn

13.07.2007

23.

Ludowy Zespół Sportowy w Kuniowie

Kuniów 62 m

46-200 Kluczbork

13.07.2007

24.

Ludowy Zespół Sportowy Krzywizna

ul. Witosa 1

46-211 Krzywizna

24.07.2007

25.

Ludowy Zespół Sportowy Borkowice

ul. Krótka 5

46-243 Borkowice

25.07.2007

26.

Ludowy Zespół Sportowy w Proślicach

Proślice 61/21

46-220 Byczyna

26.07.2007

27.

Gminny Klub Sportowy „Młodzik” Wołczyn

ul. Rzeczna 6

46-250 Wołczyn

26.07.2007

28.

Ludowy Zespół Sportowy Bogacica

ul. Nowa (świetlica wiejska)

46-243 Bogacica

26.07.2007

29.

Ludowy Zespół Sportowy w Nasalach

Nasale

46-220 Byczyna

31.07.2007

30.

Ludowy Zespół Sportowy „Pogoń”

w Kostowie

Kostów 5

46-220 Byczyna

31.07.2007

31.

Ludowy Zespół Sportowy „Rolnik” Paruszowice

Paruszowice 10a

46-220 Byczyna

01.08.2007

32.

Ludowy Zespół Sportowy „Polonia” w Smardach

Smardy Dolne, ul. Leśna 1a

46-200 Kluczbork

02.08.2007

33.

Ludowy Zespół Sportowy w Ligocie Górnej

Ligota Górna ul. Gorzowska

46-200 Kluczbork

24.08.2007

34.

Gminny Związek „Ludowe Kluby Sportowe” Kluczbork

ul. Mickiewicza 10

46-200 Kluczbork

02.01.2008

35.

Ludowy Zespół Sportowy Kochłowice

Kochłowice

46-220 Byczyna

20.08.2008

36.

Ludowy Klub Sportowy w Ligocie Wołczyńskiej

46-250 Ligota Wołczyńska 19

01.04.2009

37.

Stowarzyszenie Rowerowe „Cyklista” Kluczbork

ul. Byczyńska 34/1

46-203 Kluczbork

09.04.2009

38.

Miejski Klub Sportowy Wołczyn

ul. Dworcowa 1

46-250 Wołczyn

10.08.2010

39.

Klub Karate Tradycyjnego w Wołczynie

ul. Leśna 5/6

46-250 Wołczyn

11.01.2011

40.

Wołczyński Klub Siatkarski „Volley Wołczyn”

Osiedle Młodych 1d/2

46-250 Wołczyn

10.11.2011

41.

Klub Sportowy „Drużyna ASG Kluczbork”

ul. Katowicka 29

46-200 Kluczbork

01.02.2012

42.

Gminny Klub Sportowy w Kluczborku

ul. Dworcowa 5b/17

46-250 Wołczyn

21.03.2012

43.

Klub Tenisowy Return

Korty Tenisowe Return

ul Sportowa

46-200 Kluczbork

06.11.2012

44.

Stowarzyszenie Miłośników Piłki Ręcznej „Szczypiorniak” w Kluczborku

ul. Norwida 13a/1

46-203 Kluczbork

15.01.2014

45.

Klub Jeździecki DERA

Bogdańczowice 21
45-233 Bąków

11.02.2016 r.

46.

Akademia Piłkarska Funball

Gotartów, ul. Czereśniowa 18/1, 46-211 Kujakowice Górne

29.09.2016 r.

47.

Progres BJJ Kluczbork

ul. Ossowskiego 3/10
46-203 Kluczbork

27.10.2016 r.

48.

Ludowy Zespół Sportowy Polanowice

Polanowice 15
46-220 Byczyna

21.06.2017 r.

 

  "Lp" jest jednocześnie numerem ewidencyjnym wpisu

 


Informację wytworzył: Matuszewska-Tomaszczyk Anna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Matuszewska Anna, Data wprowadzenia: 2007-05-18 12:10:32, Zatwierdził do publikacji: Krzysztowczyk Jolanta, Data publikacji 2007-06-19 13:12:24, Ostatnia zmiana: 2018-05-22 14:23:42, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5221