OBWIESZCZENIE

Starosty Kluczborskiego

z dnia 3 września 2014 r.

 

        Na podstawie art. 422 w związku z art. 5 pkt 6 i art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 oraz 1072) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Kluczborku ogłoszonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kluczborku.

 

 

 

      Nr

   okręgu

wyborczego

 

                    Granice okręgu wyborczego

    Liczba

   radnych

wybieranych

      

       1

 

 

- Gmina Byczyna

       

        3

      

       2

 

 

- Gmina Kluczbork 1 obejmująca miasto Kluczbork

       

        7

      

       3

 

- Gmina Kluczbork 2 obejmująca sołectwa:

Bażany, Bąków, Biadacz, Bogacica, Bogacka Szklarnia, Bogdańczowice, Borkowice, Czaple Stare z przysiółkiem Czaple Wolne, Gotartów, Krasków, Krzywizna, Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne, Kuniów, Ligota Dolna, Ligota Górna z przysiółkiem Ligota Zamecka, Łowkowice, Maciejów, Nowa Bogacica, Smardy Dolne, Smardy Górne, Unieszów, Żabiniec,

- Gmina Lasowice Wielkie

 

       

        5

       

       4

 

 

- Gmina Wołczyn

        

        4

 

 

 Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Kluczborku mieści się przy ul. Katowickiej 1

(II piętro sala nr 213 Starostwa Powiatowego).

 

 

 

 

                                                                                 STAROSTA KLUCZBORSKI

                                                                                           Piotr Pośpiech