Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8316483
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2002-2006 » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały Rady Powiatu za rok 2006

Artykuły
  Uchwała Nr XXXVI/252/2006 z dnia 9 lutego 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVI/253/2006 z dnia 9 lutego 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVI/254/2006 z dnia 9 lutego 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVI/255/2006 z dnia 9 lutego 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVII/256/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVII/257/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVII/258/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVII/259/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVII/260/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVII/261/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVII/262/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
  uchwała Nr XXXVII/263/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVII/264/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVII/265/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVII/266/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVII/267/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVII/268/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVII/269/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVII/270/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVII/271/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVIII/272/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVIII/273/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVIII/274/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
  Uchwała Nr XXXIX/275/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
  Uchwała Nr XXXIX/276/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
  Uchwała Nr XXXIX/277/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
  Uchwała Nr XXXIX/278/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
  Uchwała Nr XXXIX/279/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
  Uchwała Nr XL/280/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Uchwała Nr XL/281/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Uchwała Nr XL/282/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Uchwała Nr XL/283/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Uchwała Nr XL/284/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Uchwała Nr XL/285/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Uchwała Nr XL/286/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Uchwała Nr XL/287/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Uchwała Nr XL/288/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Uchwała Nr XL/289/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Uchwała Nr XL/290/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Uchwała Nr XL/291/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Uchwała Nr XL/292/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Uchwała Nr XL/293/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Uchwała Nr XL/294/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Uchwała Nr XL/295/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Uchwała Nr XL/296/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Uchwała Nr XL/297/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Uchwała Nr XL/298/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Uchwała Nr XL/299/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Uchwała Nr XLI/300/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r.
  Uchwała Nr XLI/301/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r.
  Uchwała Nr XLI/302/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r.
  Uchwała Nr XLI/303/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r.
  Uchwała Nr XLI/304/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r.
  Uchwała Nr XLI/305/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r.
  Uchwała Nr XLII/306/2006 z dnia 27 września 2006 r.
  Uchwała Nr XLII/307/2006 z dnia 27 września 2006 r.
  Uchwała Nr XLII/308/2006 z dnia 27 września 2006 r.
  Uchwała Nr XLII/309/2006 z dnia 27 września 2006 r.
  Uchwała Nr XLII/310/2006 z dnia 27 września 2006 r.
  Uchwała Nr XLII/311/2006 z dnia 27 września 2006 r.
  Uchwała Nr XLII/312/2006 z dnia 27 września 2006 r.
  Uchwała Nr XLII/313/2006 z dnia 27 września 2006 r.
  Uchwała Nr XLII/314/2006 z dnia 27 września 2006 r.
  Uchwała Nr XLII/315/2006 z dnia 27 września 2006 r.
  Uchwała Nr XLII/316/2006 z dnia 27 września 2006 r.
  Uchwała Nr XLIII/317/2006 z dnia 16 października 2006 r.
  Uchwała Nr XLIV/318/2006 z dnia 26 października 2006 r.
  Uchwała Nr XLIV/319/2006 z dnia 26 października 2006 r.
  Uchwała Nr XLIV/320/2006 z dnia 26 października 2006 r.
  Uchwała Nr XLIV/321/2006 z dnia 26 października 2006 r.
  Uchwała Nr XLIV/322/2006 z dnia 26 października 2006 r.
  Uchwała Nr XLIV/323/2006 z dnia 26 października 2006 r.
  Uchwała Nr XLIV/324/2006 z dnia 26 października 2006 r.
  Uchwała Nr XLIV/325/2006 z dnia 26 października 2006 r.
  Uchwała Nr XLIV/326/2006 z dnia 26 pażdziernika 2006 r.
  Uchwała Nr XLIV/327/2006 z dnia 26 października 2006 r.