Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9238809
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2002-2006 » Komisje » Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rodziny i Patologii » Protokoły Komisji

Artykuły
  Protokół Nr 39/2006 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rodziny i Patologii w dniu 24.10.2006r.
  Protokół Nr 38/2006 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rodziny i Patologii w dniu 21.09.2006r.
  Protokoł Nr 37/2006 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rodziny i Patologii w dniu 24.08.2006r.
  Protokół Nr 36/2006 ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rodziny i Patologii oraz Komisji ds.Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 08.06.2006r.
  Protokół Nr 35/2006 posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 11 kwietnia 2006r
  Protokół Nr 34/2006 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 6 lutego 2006r.
  Protokól Nr 33/2005 ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 28 grudnia 2005r.
  Protokół Nr 32/2005 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 12 grudnia 2005r.
  Protokół Nr 31/2005 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 29 listopada 2005r
  Protokół Nr 30/2005 ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 7 listopada 2005 r.
  Protokół Nr 29/2005 ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii oraz Komisji ds.Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 23 września 2005 r.
  Protokół Nr 28/2005 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 1 lipca 2005r
  Protokół Nr 27/2005 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 22 kwietnia 2005r.
  Protokoł Nr 26/2005 ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 29 marca 2005r.
  Protokół Nr 25/2005 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rodziny i Patologii w dniu 23 lutego 2005r.
  Protokoł Nr 24/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rodziny i Patologii w dniu 20 grudnia 2004r
  Protokół Nr 23/2004 ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rodziny i Patologii oraz Komisji ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 29 listopada 2004r.
  Protokoł Nr 22/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 21 października 2004r.
  Protokól Nr 21/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 16 września 2004r
  Protokół Nr 20/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 26 sierpnia 2004r.
  Protokół Nr 19/2004 ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rodziny i Patologii w dniu 10 sierpnia 2004r.
  Protokół Nr 18/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 17 czerwca 2004 r.
  Protokół Nr 17/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 3 czerwca 2004r.
  Protokoł Nr 16/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 13 maja 2004r.
  Protokół Nr 15/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 26 kwietnia 2004r
  Protokoł Nr 14/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 25 marca 2004r.
  Protokół Nr 13/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rodziny i Patologii w dniu 22 stycznia 2004r.
  Protokoł Nr 12/2003 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rodziny i Patologii w dniu 18 grudnia 2003 r.
  Protokoł Nr 11/2003 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 20 listopada 2003r.
  Protokół Nr 10/2003 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 14 października 2003r.
  Protokół Nr 9/2003 z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniach 22 i 25 września 2003r.
  Protokół Nr 8/2003 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rodziny i Patologii w dniu 26 sierpnia 2003 r.
  Protokoł Nr 7/2003 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 9 lipca 2003r.
  Protokół Nr 6/2003 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rodziny i Patologii w dniu 12 czerwca 2003r.
  Protokół Nr 5/2003 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 11 kwietnia 2003r
  Protokół Nr 4/2003 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 24 marca 2003 roku
  Protokół Nr 3/2003 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 28 stycznia 2003r.
  Protokół Nr 2/2002 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 12 grudnia 2002r.
  Protokół Nr 1/2002 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 28 listopada 2002r.