Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8316480
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2006-2010 » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały Rady Powiatu za rok 2009

Artykuły
  Uchwała Nr XXIX/170/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.
  Uchwała Nr XXIX/171/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.
  Uchwała Nr XXX/172/2009 z dnia 12 marca 2009 r.
  Uchwała Nr XXX/173/2009 z dnia 12 marca 2009 r.
  Uchwała Nr XXX/174/2009 z dnia 12 marca 2009 r.
  Uchwała Nr XXX/175/2009 z dnia 12 marca 2009 r.
  Uchwała Nr XXX/176/2009 z dnia 12 marca 2009 r.
  Uchwała Nr XXX/177/2009 z dnia 12 marca 2009 r.
  Uchwała Nr XXX/178/2009 z dnia 12 marca 2009 r.
  Uchwała Nr XXX/179/2009 z dnia 12 marca 2009 r.
  Uchwała Nr XXX/180/2009 z dnia 12 marca 2009 r.
  Uchwała Nr XXX/181/2009 z dnia 12 marca 2009 r.
  Uchwała Nr XXXI/182/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  Uchwała Nr XXXI/183/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  Uchwała Nr XXXI/184/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  Uchwała Nr XXXI/185/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  Uchwała Nr XXXI/186/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  Uchwała Nr XXXI/187/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  Uchwała Nr XXXII/188/2009 z dnia 28 maja 2009r.
  Uchwała Nr XXXII/189/2009 z dnia 28 maja 2009r.
  Uchwała Nr XXXII/190/2009 z dnia 28 maja 2009r.
  Uchwała Nr XXXII/191/2009 z dnia 28 maja 2009r.
  Uchwała Nr XXXII/192/2009 z dnia 28 maja 2009r.
  Uchwała Nr XXXII/193/2009 z dnia 28 maja 2009r.
  Uchwała Nr XXXIV/194/2009 z dnia 29 czerwca 2009r.
  Uchwała Nr XXXIV/195/2009 z dnia 29 czerwca 2009r.
  Uchwała Nr XXXIV/196/2009 z dnia 29 czerwca 2009r.
  Uchwała Nr XXXIV/197/2009 z dnia 29 czerwca 2009r.
  Uchwała Nr XXXV/198/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r
  Uchwała Nr XXXV/199/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r.
  Uchwała Nr XXXV/200/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r.
  Uchwała Nr XXXV/201/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r.
  Uchwała Nr XXXV/202/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r.
  Uchwała Nr XXXVI/203/2009 z dnia 24 września 2009 r.-w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok
  Uchwała Nr XXXVI/204/2009 z dnia 24 września 2009 r.-w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/101/2007 Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisany
  Uchwała Nr XXXVI/205/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiaca własność Powiatu Kluczborskiego.
  Uchwała Nr XXXVI/206/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ponownego przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku dotyczacego przeprowadzenia przebudowy drogi krajowej Nr 45 na odcinku: Kluczbork ul.Katowicka, Ligota Zamecka, Liigota Górna.
  Uchwała Nr XXXVI/207/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania ,,Remont drogi powiatowej Nr 1336 O Wołczyn-Biskupice" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Likalnych 2008-2011
  Uchwała Nr XXXVI/208/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania ,,Remont drogi powiatowej Nr 1319 OLigota Dolna-Bogacica-Jasienie" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
  Uchwała Nr XXXVI/209/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zabezpieczenia w ramach partnerstwa dla Gminy Kluczbork środków finansowych na realizację zadania ,,Remont ulicy Wolności w Kluczborku" w ramach Narod. Progr. Przebud. Dróg Lokalnych 2008-2011
  Uchwała Nr XXXVII/210/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 r.
  Uchwała Nr XXXVII/211/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok"
  Uchwała Nr XXXVII/212/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny
  Uchwała Nr XXXVII/213/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/23/2007 z dnia 11 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji ds.Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Uchwała Nr XXXVII/214/2009 z dnia 29 października 2009 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/180/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12 marca 2009 r .w spr.określ. zadań do real.ze środków Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełnosprawnych na 2009 r.zmienionej uchw
  Uchwała Nr XXXVII/215/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Kluczborski do projektu ,,Opolska Szkoła, Szkołą ku przyszłości"
  Uchwała Nr XXXVIII/216/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku w spr uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok.
  Uchwała Nr XXXVIII/217/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Uchwała Nr XXXVIII/218/2009 z dnia 20 listopada 2009 r.w sprawie wyrażenia opinii o zbyciu nieruchomości stanow.własn.Powiatu Kluczborskiego na rzecz Gminy Byczyna oraz wyr.zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej na podstawie wartości nieruchomoś
  Uchwała Nr XXXVIII/219/2009 z dnia 20 listopada 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp.zo.o
  Uchwała Nr XXXVIII/220/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie nadania tytułu,,Honorowego Obywatela Powiatu Kluczborskiego"
  Uchwała Nr XXXVIII/221/2009 z dnia 20 listopada 2009 r.w sprawie nadania tytułu ,,Honorowego Obywatela Powiatu Kluczborskiego"
  Uchwała Nr XXXVIII/222/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
  Uchwała Nr XXXVIII/223/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zaopiniowania proj.uchwały Sejm.Woj.Opol.w spr.przekszt.poprzez likw.dział.med.Sam.Woj.Szp.dla Nerwowo i Psych.Chorych im.Ks.Biskupa Józefa Nathana w Branicach.
  Uchwała Nr XXXIX/224/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok.
  Uchwała Nr XXXIX/225/2009 r. z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/180/2009 Rady powiatu w Kluczborku z dnia 12 marca 2009r. w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok.
  Uchwała Nr XXXIX/226/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia rozkładu aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok.
  Uchwała Nr XXXIX/227/2009 z dnia 17 grudnia w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
  Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2010 Nr XXXIX/228/2009 z dnia 17.12.2009 r.
  Uchwała Nr XXXIX/229/2009 z dnia 17 grudnia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji samochodowej w Kluczborku Sp. z o o.