Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9314850
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2014-2018 » Komisje » Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego » Zawiadomienia na komisję

Artykuły
  Zawiadomienie na wspólne posiedzenie wszystkich komisji rady powiatu w Kluczborku w dniu 16 grudnia 2014 r.
  Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego w dniu 10 lutego 2015 r.
  Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 24 marca 2015 r.
  Zawiadomienie na posiedznie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 28 kwietnia 2015 r.
  Zawiadomienie na wspólne posiedzenie wszystkich komisji rady powiatu w Kluczborku w dniu 25 maja 2015 r.
  Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczenstwa Publiczego w dniu 25 czerwca 2015 r.
  Zawiadomienie na wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Budzetu w dniu 25 sierpnia 2015 r.
  Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 29 wrzesnia 2015 r.
  Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 27 października 2015 r.
  Zawiadomienie na wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Komisji Zdrowia w dniu 23 listopada 2015 r.
  Zawiadomienie na wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Komisji Oświaty w dniu 14 grudnia 2015 r.
  Zawiadomienie na posiedzenie Komisji zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego w dniu 23 lutego 2016 r.
  Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 15 marca 2016 r.
  Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 21 kwietnia 2016 r.
  Zawiadomienie na wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Komisji Oświaty w dniu 21 czerwca 2016 r.
  Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego w dniu 23 sierpnia 2016 r.
  ZAwiadomienie na wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Komisji Oświaty w dniu 27 wrzesnia 2016 r.
  Zawiadomienie na wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 25 października 2016 r.
  Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego w dniu 22 listopada 2016 r.
  Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 13 grudnia 2016 r.
  Zawiadomienie na wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Powiatu w dniu 27 grudnia 2016 r.
  Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego w dniu 28 lutego 2017 r.
  Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 28 marca 2017 r.
  Zawiadomienie na wspólne posiedzenie komisji w dniu 26 kwietnia 2017 r.
  Zawiadomienie na wspólne poseidzenie Komisji Zdrowia i Komisji Budżetu w dniu 6 czerwca 2017 r.
  Zawiadomienie na wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Komisji Oświaty w dniu 28 czerwca 2017 r.
  Zawiadomienie na wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 29 sierpnia 2017 r.
  Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 26 wrzesnia 2017 r.
  Zawiadomienie na wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Powiatu w dniu 8 listopada 2017 r.
  Zawiadomienie na wspólne poisedzenie Komisji Zdrowia i Komisji Budżetu w dniu 28 listopada 2017 r.
  Zawiadomienie na wspólne posedzenie Komisji Zdrowia i Komisji Budżetu w dniu 13 grudnia 2017 r.
  Zawiadomienie na wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Powiatu w dniu 20 grudnia 2017 r.
  Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 5 stycznia 2017 r.
  Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 9 stycznia 2018 r.
  Zawiadomienie na wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Powiatu w dniu 30 stycznia 2018 r.
  Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 6 marca 2018 r.
  Zawiadomienie na wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Powiatu w dniu 26 marca 2018 r.
  Zawiadomienie na wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Powiatu w dniu 18 kwietnia 2018 r.
  Zawiadomienie na posiedzenei Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 26 kwietnia 2018 r.
  Zawiadomienie na wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10.09.2018r.
  Zawiadomienie na wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 26 września 2018r.
  Zawiadomienie na wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 17 października 2018 r.