<>

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO

(organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski)

 

  

Lp

Nazwa zespołu szkoły/placówki

Nazwa szkoły

Adres

Telefon/fax

www, e-mail

1

2

3

4

5

6

1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku

I Liceum Ogólnokształcące w Kluczborku

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kluczborku

ul. Mickiewicza 10

46-200 Kluczbork

77 418 12 70

www.zsokluczbork.pl

zso_kluczbork@wodip.opole.pl

2.

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema w Kluczborku

Technikum Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Kluczborku

ul. Sienkiewicza 20

46-200 Kluczbork

77 418 11 04

http://zslt.klucznet.pl 

sekretariat@zslt.klucznet.pl

3.

Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku

Technikum Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku

Szkoła Policealna Nr 3 w Kluczborku

ul. Skłodowskiej-Curie 13

46-200 Kluczbork

77 418 25 46

www.zs1kluczbork.pl

zs1kluczbork@powiatkluczborski.pl

4.

Zespół Szkół Nr 2-Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku

Technikum Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Kluczborku

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Kluczborku

Szkoła Policealna Nr 2 w Kluczborku

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kluczborku

ul. Byczyńska 7

46-200 Kluczbork

77 418 26 00

www.zsp2kluczbork.pl

sekretariat@zsp2cku.pl

5.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Kluczborku

Przedszkole Specjalne Nr 9 w Kluczborku Dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna w Kluczborku

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna w Kluczborku

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kluczborku

ul. Sienkiewicza 27

46-200 Kluczbork

77 418 16 49

77 418 26 95

http://soswkluczbork.pl
sosw@powiatkluczborski.pl   

6.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku

-

ul. Sienkiewicza 20b

46-200 Kluczbork

77 418 12 63

http://www.poradniakluczbork.pl

sekretariat@poradniakluczbork.pl

7.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

-

ul. Mickiewicza 10

46-200 Kluczbork

77 418 72 49

www.podnkluczbork.pl

podn@powiatkluczborski.pl 

8.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku

-

ul. Konopnickiej 11

46-200 Kluczbork

77 418 12 86

www.ckzkluczbork.edu.pl/

sekretariat@ckzkluczbork.edu.pl

 

 

 

     Na terenie Powiatu Kluczborskiego znajdują się ponadto następujące publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez inne organy:

 

Lp

Organ prowadzący

Nazwa szkoły

Adres

Kontakt

1.                    

Gmina Wołczyn

Zespół Szkół w Wołczynie

Liceum Ogólnokształcące w Wołczynie

ul. Rzeczna 6

46-250 Wołczyn

tel.  77 407 21 80

http:/zs.wolczyn.pl/

sekretariat@zs.wolczyn.pl

2.                    

Gmina Byczyna

Zespół Szkół w Byczynie

Liceum Ogólnokształcące w Byczynie

Technikum w Byczynie

Branżowa Szkoła I stopnia w Byczynie

ul. Borkowska 3

46-220 Byczyna

tel. 77 413 51 48

http://www.zsbyczyna.com/

zs_byczyna@wp.pl

3.                    

Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach Technikum w Bogdańczowicach

Branżowa Szkoła I stopnia w Bogdańczowicach

Bogdańczowice 1a

46-233 Bąków

tel. 77 413 18 04

www.zsckrbogdanczowice.pl

sekretariat@zsckrbogdanczowice.pl