Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9080525
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2010-2014 » Komisje » Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego » Zawiadomienie o komisji

Artykuły
  Zawiadomienie o I posiedzeniu Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 14 grudnia 2010r.
  Zawiadomienie o II wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 21 grudnia 2010 r.
  Zawiadomienie o III posiedzeniu Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 1lutego 2011r.
  Zawiadomienie o IV posiedzeniu Komisji Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego w dniu 12 kwietnia
  Zawiadomienie o V posiedzeniu Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa publicznego w dniu 24 maja 2011 r.
  Zawiadomienie o VI wspolnym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Komisji Budżetu w dniu 16 sierpnia 2011 r.
  Zawiadomienie o VII wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Komisji Budżetu w dniu 28 wrzesnia 2011 r.
  Zawiadomienie o IX posiedzeniu Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 22 listopada 2011 r.
  Zawiadomienie o X posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 6 grudnia 2011 r.
  Zawiadomienie o XI posiedzeniu Kmisji Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego w dniu 13 grudnia 2011 r.
  Zawiadomienie o XII posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 20 grudnia 2011 r.
  Zawiadomienie o XIII posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 31 stycznia 2012 r.
  Zawiadomienie o XIV wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Komisji Oświaty w dniu 21 lutego 2012 r.
  Zawiadomienie o XV posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 2 0 marca 2012 r.
  Zawiadomienie o XVI posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 24 kwietnia 2012 r.
  Zawiadomienie o XVII wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 7 maja 2012 r.
  Zawiadomienie o XVIII posiedzeniu Komisji Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego w dniu 25 maja 2012 r.
  Zawiadomienie o XIX wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 12 czewca 2012 r.
  Zawiadomienie o XX posiedzeniu Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 28 sierpnia 2012 r.
  Zawiadomienie o XXI wspólnym posiedzeniu Komisi Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 25 września 2012 r.
  Zawiadomienie o XXII posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 23 października 2012 r.
  Zawiadomienie o XXIII posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 4 grudnia 2012 r.
  Zawiadomienie o XXIV posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 18 grudnia 2012 r.
  Zawiadomienie o XXV posiedzeniu Koisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2013 r.
  Zawiadomienie o XXVI posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 19 marca 2013 r.
  Zawiadomienie o XXVII posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 23 kwietnia 2013 r.
  Zawiadomienie o XXVIII posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 28 maja 2013 r.
  Zawiadomienie o XXIX wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 27 sierpnia 2013 r.
  Zawiadomienie o XXX wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 25 września 2013 r.
  Zawiadomienie o XXXI posiedzeniu Komisji Zdrowia i Bezpieczenstwa Publicznego w dniu 29 października 2013 r.
  Zawiadomienie o XXXII posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 8 listopada 2013 r.
  Zawiadomienie na XXXIII posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 26 listopada 2013 r.
  Zawiadomienie na XXXIV posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 17 grudnia 2013 r.
  Zawiadomienie o XXXV posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 4 marca 2014 r.
  Zawiadomienie na XXXVI posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 22 kwietnia 2014 r.
  Zawiadomienie o XXXVII wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Budżetu w dniu 27 maja 2014 r.
  Zawiadomienie o XXXVIII wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji w dniu 12 czerwca 2014 r.
  Zawiadomienie na XXXIX posiedzenie Komisji Zdrowia i Komisji ds. Wsi w dniu 24 czerwca 2014 r.
  Zawiadomieni o XL posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 26 sierpnia 2014 r.
  Zawiadomienie o XLI posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 23 września 2014 r.
  Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 4 listopada 2014 r.