Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza za rok 2023