Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia zintegrowane
•  Zgłoszenia/informacje instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9788571
od 26 czerwca 2003 r.
Wybory Samorządowe » 2018 » Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kluczborku obrazek Wersja do druku

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 1 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Kluczborku

OBWIESZCZENIE

Powiatowej Komisji Wyborczej w Kluczborku
z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Powiatu w Kluczborku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Powiatowa Komisja Wyborcza w Kluczborku podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Kluczborku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Okręg wyborczy Nr 1

 

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

1.

GOLIŃSKI Jakub Jan, lat 38, zam. Paruszowice

2.

PANICZ Przemysław Paweł, lat 31, zam. Szymonków

3.

KARDAS Wioletta, lat 45, zam. Pogorzałka

4.

PĘKALA-DUDA Urszula Maria, lat 36, zam. Wołczyn

5.

MORAWIEC Kazimierz Józef, lat 60, zam. Polanowice-Brzózki

6.

ADASZYŃSKI Bogusław, lat 57, zam. Wierzbica Górna

7.

BOGDANOWICZ Paulina Malwina, lat 28, zam. Wierzbica Dolna

8.

BUŚKO Alicja, lat 49, zam. Proślice

9.

TOKARSKI Krzysztof Dawid, lat 28, zam. Wołczyn

 

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1.

PELC Zdzisław Józef, lat 61, zam. Byczyna

2.

KONDRACKI Krzysztof Wojciech, lat 58, zam. Nasale

3.

OLEJNIK Monika, lat 40, zam. Wierzchy-Niwy

4.

GARBOWSKA Elżbieta Stanisława, lat 61, zam. Komorzno

5.

PIASTA Halina Leonarda, lat 60, zam. Byczyna

6.

PAWLICKI Jan Paweł, lat 24, zam. Jaśkowice

7.

PACZYŃSKA Irena Ludwika, lat 65, zam. Byczyna

8.

GABALEWICZ Marek Piotr, lat 32, zam. Wołczyn

9.

GRZYB Piotr Łukasz, lat 34, zam. Byczyna

 

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

BUŁA Damian Jakub, lat 40, zam. Kochłowice

2.

ZAJĄC Celina Katarzyna, lat 59, zam. Wołczyn

3.

KUCHAREWICZ Dariusz, lat 55, zam. Szum

4.

JASIŃSKA Violetta Anna, lat 44, zam. Wołczyn

5.

KOZERA Patrycja Anna, lat 38, zam. Wołczyn

6.

WASĄŻNIK Artur Sebastian, lat 44, zam. Ciecierzyn

7.

KWAŚNICKA Alicja Grażyna, lat 43, zam. Ligota Wołczyńska

8.

URBAŃSKI Paweł Andrzej, lat 34, zam. Polanowice

9.

WRZESIŃSKI Tomasz, lat 47, zam. Wołczyn

 

Lista nr 14 - KWW ZIEMIA KLUCZBORSKA

1.

NEUGEBAUER Rafał Lesław, lat 43, zam. Wołczyn

2.

TOMASZCZYK Maciej, lat 48, zam. Byczyna

3.

BŁASZCZYKIEWICZ Barbara, lat 51, zam. Wołczyn

4.

GRYCAN-JAGIEŁA Barbara Agnieszka, lat 39, zam. Biskupice

5.

CZERNIK Lesław, lat 60, zam. Wołczyn

6.

KOCHAN Marek Dariusz, lat 56, zam. Byczyna

7.

PIEŃKOWSKI Mariusz Adam, lat 55, zam. Wołczyn

8.

KRUSZYNA Ewa Julia, lat 44, zam. Roszkowice

9.

ZIMOCH Barbara Dorota, lat 49, zam. Komorzno

 

Okręg wyborczy Nr 2

 

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

1.

POŚPIECH Piotr, lat 48, zam. Kluczbork

2.

DURECKA Magdalena Jadwiga, lat 51, zam. Kluczbork

3.

ADASZYŃSKA Urszula, lat 67, zam. Kluczbork

4.

ŁYSIAK Mariusz Paweł, lat 51, zam. Kluczbork

5.

JAŃSKI Roman Jan, lat 48, zam. Kluczbork

6.

TOMCZAK Jacek, lat 54, zam. Kluczbork

7.

ZAPŁOTNA Halina Józefa, lat 49, zam. Kluczbork

8.

MARZEC Jarosław Adam, lat 48, zam. Kluczbork

9.

MALISZEWSKA-KOZAN Bożena Jowita, lat 42, zam. Kluczbork

 

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1.

NOWAK Artur, lat 42, zam. Kluczbork

2.

MALINOWSKI Antoni, lat 57, zam. Kluczbork

3.

STRZELCZYK Anna Cecylia, lat 41, zam. Kluczbork

4.

JAKIMOWICZ Jan Paweł, lat 35, zam. Kluczbork

5.

SOLISZ Marian Józef, lat 51, zam. Kluczbork

6.

NIEDŹWIEDŹ Joanna Krystyna, lat 48, zam. Kluczbork

7.

BUKWALD Marianna, lat 69, zam. Kluczbork

8.

SKOTNIK Remigiusz Grzegorz, lat 42, zam. Kluczbork

9.

SOKOŁOWSKA Katarzyna Zofia, lat 46, zam. Bogacica

 

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

WRÓBEL Teresa, lat 47, zam. Kluczbork

2.

WŁODARCZYK Piotr Paweł, lat 51, zam. Kluczbork

3.

SZAJDA Stanisław Henryk, lat 60, zam. Kluczbork

4.

WANZEL Zbigniew Władysław, lat 65, zam. Kluczbork

5.

GAJDA Ireneusz Piotr, lat 42, zam. Kluczbork

6.

ŚLIWIŃSKA Ewa Grażyna, lat 68, zam. Kluczbork

7.

TRYBUCH Tadeusz, lat 60, zam. Kluczbork

8.

BREJWO Krystyna Janina, lat 63, zam. Ligota Dolna

9.

NIEJADLIK Agnieszka Maria, lat 32, zam. Kluczbork

 

Lista nr 14 - KWW ZIEMIA KLUCZBORSKA

1.

OLECH Andrzej, lat 55, zam. Kluczbork

2.

SMOLNIK Wojciech Marek, lat 51, zam. Kluczbork

3.

KWIRING-PONDEL Małgorzata Maria, lat 59, zam. Borkowice

4.

PRZYBYŁ Jarosław Józef, lat 42, zam. Kluczbork

5.

BIRECKI Mirosław Damian, lat 41, zam. Kluczbork

6.

ZIÓŁKOWSKA Agnieszka Teresa, lat 38, zam. Kluczbork

7.

SOSNOWSKA Jolanta Maria, lat 44, zam. Kluczbork

8.

DULANOWSKA Barbara Janina, lat 68, zam. Kluczbork

9.

PANEK Sławomir Wojciech, lat 43, zam. Kluczbork

 

Lista nr 16 - KWW STANISŁAWA KONARSKIEGO

1.

KRZYŻANOWSKI Leszek Arkadiusz, lat 45, zam. Ligota Górna

2.

STANISZEWSKI Marek Jan, lat 48, zam. Ligota Górna

3.

BIELAWSKI Jan Sebastian, lat 30, zam. Kluczbork

4.

GAWROŃSKA-CIELISZAK Joanna Ewa, lat 35, zam. Kluczbork

5.

BODUCH Ewa Beata, lat 43, zam. Kluczbork

6.

TRACZ Łukasz Hieronim, lat 38, zam. Kluczbork

7.

REJMAN-LENIEC Anna Eliza, lat 41, zam. Ligota Dolna

8.

CIUPKE Rita Maria, lat 80, zam. Kluczbork

9.

GUŁOWSKA-DYBEK Barbara Wiktoria, lat 60, zam. Kluczbork

 

Okręg wyborczy Nr 3

 

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

1.

BUTRA Andrzej Zbigniew, lat 57, zam. Trzebiszyn

2.

BRZOSKA Sylwia Anna, lat 30, zam. Kuniów

3.

KOSMALA Andrzej Wincenty, lat 63, zam. Ligota Górna

4.

JASICKA-KOLCZYK Karolina Anna, lat 43, zam. Lasowice Małe

5.

WALICZEK Norbert Józef, lat 51, zam. Ciarka

6.

BYKOWSKI Andrzej Piotr, lat 67, zam. Kujakowice Górne

7.

SOCHA Helena Anna, lat 61, zam. Maciejów

 

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1.

MALINOWSKI Aleksander, lat 29, zam. Kluczbork

2.

SITEK Maciej, lat 22, zam. Lasowice Małe

3.

LECH Monika Magdalena, lat 34, zam. Lasowice Wielkie

4.

STODOŁA Magdalena, lat 36, zam. Kluczbork

5.

SKWAREK Anna Małgorzata, lat 27, zam. Ligota Dolna

6.

PAWLICKA Magdalena Józefa, lat 38, zam. Lasowice Wielkie

7.

BUŁA Michał Jakub, lat 29, zam. Dobiercice

 

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

MICHALSKI Marcin Wojciech, lat 43, zam. Czaple Wolne

2.

KOTEK Dawid Alfred, lat 41, zam. Biadacz-Kamienisko

3.

WALCZAK Dariusz Aleksander, lat 38, zam. Ligota Dolna

4.

ŻURAW Mirosław Michał, lat 59, zam. Kochłowice

5.

GRULKOWSKA Beata Jolanta, lat 46, zam. Jasienie

6.

KOWALIK Agnieszka Barbara, lat 30, zam. Borkowice

7.

JAPIŃSKA Angelika, lat 40, zam. Kluczbork

 

Lista nr 14 - KWW ZIEMIA KLUCZBORSKA

1.

WIETRZYK Robert Mariusz, lat 51, zam. Kluczbork

2.

ZIORA Urszula Kazimiera, lat 54, zam. Smardy Dolne

3.

OKAJ Ryszard Jan, lat 52, zam. Kuniów

4.

BRUDKO Zbigniew Szczepan, lat 45, zam. Bąków

5.

HELIOS Urszula, lat 58, zam. Kujakowice Dolne

6.

POLOCZEK Wiktor Leonard, lat 62, zam. Łowkowice

7.

MARYNOWSKA Urszula Gabriela, lat 46, zam. Krzywizna

 

Lista nr 15 - KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

1.

GERLIC Rudolf Antoni, lat 56, zam. Chocianowice

2.

GERLIC Rajnard Józef, lat 59, zam. Bogacica

3.

BARCZ Artur Waldemar, lat 54, zam. Lasowice Wielkie

4.

MARUSKA Justyna Izabela, lat 36, zam. Kujakowice Górne

5.

KASPRZYK Anna Maria, lat 33, zam. Laskowice

 

Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej w Kluczborku

Ewa Szydło

 


Informację wytworzył: Więcek Gabriela, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Więcek Gabriela, Data wprowadzenia: 2018-10-01 14:29:12, Zatwierdził do publikacji: Więcek Gabriela, Data publikacji 2018-10-01 14:36:58, Ostatnia zmiana: 2018-10-01 16:03:22, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 489