Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 22b
46-200 Kluczbork
tel.: 77 447 13 88
faks: 77 418 77 88
http://kluczbork.praca.gov.pl 
e-mail: opkl@praca.gov.pl

Dyrektor - Elżbieta Gabryś

 

 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 22
46-200 Kluczbork
tel/fax: 77 456-32-60, 412-91-13
www.inkubatorkluczbork.pl
e-mail: inkubator@powiatkluczborski.pl 

Dyrektor - Tomasz Dłubak