Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
ul. Krakusa 1
46-200 Kluczbork
tel.: 77 417-03-81

http://www.straz.kluczbork.pl
e-mail: kluczrsk@psp.opole.pl

Komendant - Mariusz Stępień

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
ul. Jagiellońska 3
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418-09-68
e-mail: pinbklb@wp.pl

Inspektor - Mirosław Sokołowski