Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9238782
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2006-2010 » Protokoły z sesji Rady

Artykuły
  Protokół Nr I/2006 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 22 listopada 2006r
  Protokół Nr II/2006 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 8 grudnia 2006r.
  Protokół Nr III/2006 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 8 grudnia 2006 r.
  Protokół Nr IV/2006 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 18 grudnia 2006r.
  Protokół Nr V/2006 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 28 grudnia 2006 r.
  Protokół Nr VI/2007 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 11 stycznia 2007r.
  Protokół Nr VII/2007 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 7 lutego 2007 r.
  Protokół Nr VIII/2007 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 22 lutego 2007r.
  Protokół Nr IX/2007 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 16 marca 2007 r
  Protokół Nr X/2007 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 12 kwietnia 2007 r.
  Protokół Nr XI/2007 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 26 kwietnia 2007 r.
  Protokół Nr XII/2007 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 14 maja 2007 r.
  Protokół Nr XIII/2007 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 31 maja 2007 r.
  Protokół Nr XIV/2007 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 28 czerwca 2007 r.
  Protokół Nr XV/2007 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 09 sierpnia 2007 r.
  Protokół Nr XVI/2007 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 6 września 2007 r.
  Protokół Nr XVII/2007 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 11 października 2007 r.
  Protokół Nr XVIII/2007 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 08 listopada 2007 r.
  Protokół Nr XIX/2007 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 29 listopada 2007r.
  Protokół Nr XX/2007 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 20 grudnia 2007r.
  Protokół Nr XXI/2008 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kluczborku w dniu 29 stycznia 2008 r.
  Protokół Nr XXII/2007 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 28 lutego 2008 r.
  Protokół Nr XXIII/2008 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 23 kwietnia 2008 r.
  Protokół Nr XXIV/2008 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 12 czerwca 2008 r.
  Protokół Nr XXV/2008 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 29 sierpnia 2008 r
  Protokół Nr XXVI/2008 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 25 września 2008 r.
  Protokół Nr XXVII/2008 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 20 listopada 2008 r.
  Protokół Nr XXVIII/2008 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 19 grudnia 2008 r.
  Protokół Nr XXIX/2009 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 4 lutego 2009 r.
  Protokół Nr XXX/2009 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 12 marca 2009 r.
  Protokół Nr XXXI/2009 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 23 kwietnia 2009 r.
  Protokół Nr XXXII/2009 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 28 maja 2009 r.
  Protokół Nr XXXIII/2009 z uroczystej sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 1 czerwca 2009 r.
  Protokół Nr XXXIV/2009 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 29 czerwca 2009 r.
  Protokół Nr XXXV/2009 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 20 sierpnia 2009 r.
  Protokół Nr XXXVI/2009 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 24 września 2009 r.
  Protokół Nr XXXVII/2009 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 29 października 2009 r.
  Protokół Nr XXXVIII/2009 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 20 listopada 2009 r.
  Protokół Nr XXXIX/2009 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 17 grudnia 2009 r.
  Protokół Nr XL/2010 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 28.01.2010r.
  Protokół Nr XLI/2010 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 25 marca 2010r.
  Protokół Nr XLII/2010 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 29 kwietnia 2010r
  Protokół Nr XLIII/2010 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 27 maja 2010r.
  Protokół Nr XLIV/2010 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 21 lipca 2010r.
  Protokół Nr XLV/2010 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 26 sierpnia 2010r.
  Protokół Nr XLVI/2010 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 16 września 2010r.
  Protokół Nr XLVII/2010 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 27 września 2010r.
  Protokół Nr XLVIII/2010 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 30 września 2010r.
  Protokół Nr XLIX/2010 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 21 października 2010 r.
  Protokół Nr L/2010 z sesji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 listopada 2010 r.