Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Wywłaszczanie nieruchomości
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8212852
od 26 czerwca 2003 r.
Wydział Edukacji i Sportu » Sport » Uczniowskie Kluby Sportowe Wersja do druku

Wykaz UKS

 

Wykaz uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji Starosty Kluczborskiego

Lp.

Nazwa UKS

Adres

Data wpisu do ewidencji

3.

Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”

Szkoły ponadgimnazjalne

Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych Polanowice

46-220 Byczyna

01.02.1999

5.

Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Bieg”

Publiczna Szkoła Podstawowa

Biskupice 22, 46-200 Byczyna

01.02.1999

6.

Uczniowski Klub Sportowy „5-tka”

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Konopnickiej 17, 46-200 Kluczbork

01.02.1999

8.

Uczniowski Klub Sportowy „Junior”

Publiczne Gimnazjum Nr 5

ul. Konopnickiej 17A, 46-200 Kluczbork

01.02.1999

9.

Uczniowski Klub Sportowy „Trampek”

Publiczna Szkoła Podstawowa

Roszkowice 88, 46-220 Byczyna

01.02.1999

11.

Gminny Uczniowski Klub Sportowy

ul. Borkowska 1, 46-220 Byczyna

12.04.2000

12.

Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus”

Publiczne Gimnazjum

Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych

ul. Borkowska 3, 46-220 Byczyna

05.06.2000

15.

Uczniowski Klub Sportowy „Gimnersi”

Publiczne Gimnazjum

46-280 Lasowice Wielkie 83

10.04.2001

16.

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”

Zespół Szkół Licealno-Technicznych

ul. Sienkiewicza 20, 46-200 Kluczbork

06.07.2001

17.

Uczniowski Klub Sportowy „Gimus”

Publiczne Gimnazjum

Chocianowice 78, 46-270 Chocianowice

23.10.2001

18.

Uczniowski Klub Sportowy „Szkol-Team”

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Chocianowice 78, 46-270 Chocianowice

11.02.2002

19.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork

15.04.2002

20.

Parafialny Klub Sportowy „Jutrzenka”

Parafia NMPNP

ul. Kościelna 2, 46-250 Wołczyn

14.05.2002

21.

Uczniowski Klub Sportowy „Sprint”

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Sienkiewicza 4, 46-250 Wołczyn

19.02.2003

23.

Uczniowski Klub Sportowy „Pro-Sport”

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Rzeczna 10, 46-250 Wołczyn

06.06.2005

24.

Uczniowski Klub Sportowy „Stobrawa”

ul. Broniewskiego 10-12, 46-203 Kluczbork

01.03.2007

25.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Bogdańczowicach

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. dr Jana Dzierżona

Bogdańczowice 1a, 46-233 Bąków

09.01.2008

26.

Uczniowski Klub Sportowy „Baszta”

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork

07.03.2011

27.

Uczniowski Klub Sportowy „Mickiewicz” Kluczbork

ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork

15.03.2012

28.

Uczniowska Akademia Sportu

ul. Konopnickiej 17, 46-203 Kluczbork

07.11.2012

29.

Uczniowski Klub Sportowy „Pasja” im. Jerzego Mierzwy

ul. Dworcowa 1, 46-200 Kluczbork

27.03.2014

30.

Uczniowski Klub Sportowy
STO-BRAWKA

Ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork

21.12.2016

 

 

"Lp" jest jednocześnie numerem ewidencyjnym wpisu


 

 

 


Informację wytworzył: Matuszewska-Tomaszczyk Anna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Matuszewska Anna, Data wprowadzenia: 2007-05-18 11:20:20, Zatwierdził do publikacji: Krzysztowczyk Jolanta, Data publikacji 2007-06-19 13:12:14, Ostatnia zmiana: 2018-05-08 11:46:35, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4011