<>

Wykaz uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji Starosty Kluczborskiego

 

Lp.

Nazwa UKS

Adres

Data wpisu do ewidencji

3.

Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”

Szkoły ponadgimnazjalne

Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych Polanowice

46-220 Byczyna

01.02.1999

5.

Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Bieg”

Publiczna Szkoła Podstawowa

Biskupice 22, 46-200 Byczyna

01.02.1999

6.

Uczniowski Klub Sportowy „5-tka”

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Konopnickiej 17, 46-200 Kluczbork

01.02.1999

8.

Uczniowski Klub Sportowy „Junior”

Publiczne Gimnazjum Nr 5

ul. Konopnickiej 17A, 46-200 Kluczbork

01.02.1999

9.

Uczniowski Klub Sportowy „Trampek”

Publiczna Szkoła Podstawowa

Roszkowice 88, 46-220 Byczyna

01.02.1999

11.

Gminny Uczniowski Klub Sportowy

ul. Borkowska 1, 46-220 Byczyna

12.04.2000

15.

Uczniowski Klub Sportowy „Gimnersi”

Publiczne Gimnazjum

46-280 Lasowice Wielkie 83

10.04.2001

16.

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”

Zespół Szkół Licealno-Technicznych

ul. Sienkiewicza 20, 46-200 Kluczbork

06.07.2001

19.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork

15.04.2002

20.

Parafialny Klub Sportowy „Jutrzenka”

Parafia NMPNP

ul. Kościelna 2, 46-250 Wołczyn

14.05.2002

21.

Uczniowski Klub Sportowy „Sprint”

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Sienkiewicza 4, 46-250 Wołczyn

19.02.2003

23.

Uczniowski Klub Sportowy „Pro-Sport”

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Rzeczna 10, 46-250 Wołczyn

06.06.2005

24.

Uczniowski Klub Sportowy „Stobrawa”

ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork

01.03.2007

25.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Bogdańczowicach

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. dr Jana Dzierżona

Bogdańczowice 1a, 46-233 Bąków

09.01.2008

26.

Uczniowski Klub Sportowy „Baszta”

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Mickiewicza 10

46-200 Kluczbork

07.03.2011

28.

Uczniowska Akademia Sportu

ul. Konopnickiej 17 – PSP Nr 5

46-203 Kluczbork

07.11.2012

29.

Uczniowski Klub Sportowy „Pasja” im. Jerzego Mierzwy

ul. Dworcowa 1

46-200 Kluczbork

27.03.2014

30.

Uczniowski Klub Sportowy
STO-BRAWKA

Ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork

21.12.2016

 

"Lp" jest jednocześnie numerem ewidencyjnym wpisu