Poniższe wykazy obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji zabytków, podlegają ciągłej weryfikacji i mogą nie ujmować wszystkich danych, aktualnych w dniu odwiedzenia strony internetowej. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ewidencji zabytków województwa opolskiego należy kontaktować się z nw. numerem telefonu: 

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zabytki nieruchome - 77-45-24-342

Stanowisko ds. ochrony Zabytków Starostwa Powiatowego w Kluczborku 77-418-52-18 wew. 178

więcej na stronie internetowej: https://wuozopole.bip.gov.pl/rejestry/ewidencja.html