Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9238824
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Zarząd Powiatu » Kadencja 2006-2010 » Decyzje Zarządu Powiatu

Artykuły
  Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu Nr FP.MW.7002-7/10 dla nieruch. -droga DP 2121 O.
  Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu Nr FP.MW.7002-6/10 z dnia 3.11.2010 r.dotycząca drogi DP-1319 O-Ligota Dolna-Bogacica-Jasienie.
  Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu Nr FP.MW.7002-5/10 z dnia 28.10.2010 r.
  Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu Nr FP.MW.7002-4/10 z dnia 28.10.2010 r.
  Decyzja w sprawie umorzenia należności
  Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości stanowiących drogi powiatiwe nr FP.MW.7002-3/10
  Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz ZDP w Kluczborku-FP.MW.7002-2/10
  Decyzja w sprawie umorzenia należności części kary pieniężnej nałozonej przez Opolskiego Wojewódzkiego Insp.Drogowego-Nr FN.WS.3100/1/10 z dnia 12.04.2010 r.
  Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu -Nr FP.MW.7002-1/10.
  Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu -FP.MK-7002/02/09
  Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - FP.MK-7002/01/09
  Decyzja w sprawie umorzenia należności za nienależnie pobrany ekwiwalent za brak własnego lokalu mieszkalnego przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
  Decyzja w sprawie umorzenia należności za nienależnie wypłacone świadczenie przez Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku
  Decyzja w sprawie umorzenia należności za wynajem maszyn w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku
  Decyzja w sprawie umorzenia należnosci za wyżywienie wychowanka w internacie Specjalnegp Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku
  Decyzja w sprawie umorzenia należności za wyzywienie wychowanka w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku
  Decyzja w sprawie wygaszenia i ustanowienia trwałego zarządu - Nr GMP.MK-7002/1/07
  Decyzja w sprawie wygaszenia trwałego zarządu - Nr GMP.MK-7002/2/07
  Decyzja w sprawie wygaszenia trwałego zarządu - Nr GMP.KR-7002/03/07
  Decyzja w sprawie wygaszenia trwałego zarządu - Nr GMP.KR-7002/04/07
  Decyzja w sprawie wygaszenia trwałego zarządu - Nr GMP.KR-7002/05/07
  Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Nr FP.KR-7002/01/07
  Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu- Nr FP.KR-7002/02/07
  Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu -Nr FP.KR-7002/03/07
  Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Nr FP.KR-7002/04/07
  Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Nr FP.KR-7002/05/07
  Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Nr FP.KR-7002/06/07
  Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Nr FP.MK-7002/07/07
  Decyzja w sprawie umorzenia należności za zakwaterowanie w internacie ZSP-RCKU w Bogdańczowicach
  Decyzja w sprawie wygasnięcia trwałego zarządu dla ZSL-T w Kluczborku
  Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Nr FP.AP-7002/01/08