Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9238829
od 26 czerwca 2003 r.
Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków » Obiekty objęte ochroną konserwatorską » Rejestr zabytków Wersja do druku

Rejestr zabytków

BYCZYNA  gm.

Biskupice

- kościół pw. św. Jana Chrzciciela, drewn., XVII, nr rej.: 392/58 z 01.07.1958

- kaplica cmentarna w Biskupicach, gm. Byczyna, nr rej.: 218/2014 z 15.04.2014

- cmentarz żydowski, poł. XIX, nr rej.: 231/89 z 20.12.1989

- zespół dworski, pocz. XIX:

- dwór, nr rej.: 998/65 z 05.05.1965

- park z aleją dojazdową, nr rej.: 11/76 z 25.08.1976

Byczyna

- stare miasto, zespół urbanistyczny, nr rej.: R.176 z 10.06.1949

- kościół par. pw. św. Trójcy, 1767, nr rej.: 806/64 z 15.10.1951

- kościół ewangelicki pw. św. Mikołaja, k. XIV, XIX, nr rej.: 801/64 z 14.04.1964

- kaplica cmentarna pw. św. Jadwigi (na cmentarzu komunalnym), XIV, XVI-XVII, nr rej.: 807/64 z 16.04.1964

- mogiła ks. Hermana Koellinga (na cmentarzu komunalnym), ul. Kluczborska, 1902, nr rej.:

  236/90 z 11.01.1990

- cmentarz wielowyznaniowy przy ul. Kluczborskiej w Byczynie wraz z murami ogrodzeniowymi, dwiema

   bramami, mogiłami oraz alejami cmentarnymi z drzewostanem, nr rej.: 247/2016 z 09.03.2016

- mogiła Franciszka Lazara (na cmentarzu par.), ul. Marchlewskiego, 1969, nr rej.: 237/90

   z 29.01.1990

- cmentarz wielowyznaniowy przy ul. Kluczborskiej w Byczynie wraz z murami ogrodzeniowymi, dwiema

   bramami, mogiłami oraz alejami cmentarnymi z drzewostanem, nr rej.: 247/2016 z 09.03.2016

- park miejski, poł. XIX, nr rej.: 4/76 z 08.07.1976

- mury obronne z basztą Piaskową i fosą XV-XVI, nr rej.: 5/51 z 15.10.1951

- brama Niemiecka, nr rej.: j.w.

- brama Polska, nr rej.: j.w.

- ratusz wraz z otaczającymi domami, nr rej.: 6/51 z 15.10.1951

- dom, ul. Bieruta 21 (ob. ul.3-go Maja 21), XIX, nr rej.: 1407/66 z 11.05.1966 i z 21.03.1979

- dom z oficyną, ul. Długa 5, 2 poł. XVIII, XX, nr rej.: 2339/A z 08.12.1994

- dom, ul. Długa 6, XIX, nr rej.: 1410/66 z 11.05.1966

- dom, ul. Długa 12, nr rej.: 1411/66 z 11.05.1966

- dom, ul. Długa 14, nr rej.: 1412/66 z 11.05.1966

- dom, ul. Dzierżyńskiego 16 (ob. ul. Stawowa), nr rej.: 1608/66 z 07.03.1967

- dom, ul. Floriańska 16, nr rej.: 1413/66 z 11.05.1966

- dom, ul. Floriańska 17, nr rej.: 1414/66 z 11.05.1966

- dom, ul. Floriańska 18, nr rej.: 1415/66 z 11.05.1966

- dom, ul. Floriańska 20, nr rej.: 1416/66 z 11.05.1966

- dom, ul. Floriańska 22, nr rej.: 1417/66 z 12.05.1966

- dom, ul. Kościelna 12 (d.16), XIX, nr rej.: 1418/66 z 12.05.1966

- dom, ul. Kościelna 14 (d.18), XIX, nr rej.: 1419/66 z 12.05.1966

- dom, ul. Kościelna 16 (d.20), XIX, nr rej.: 1420/66 z 12.05.1966

- dom, ul. Krótka 2, nr rej.: 1421/66 z 12.05.1966

- dom, ul. Krótka 4, nr rej.: 1422/66 z 12.05.1966

- dom, ul. Okrężna 1, XIX, nr rej.: 1423/66 z 12.05.1966

- dom, ul. Okrężna 2, XIX, nr rej.: 1670/67 z 05.03.1967

- dom, ul. Okrężna 3, XIX, nr rej.: 1424/66 z 13.05.1966

- dom, ul. Okrężna 7, nr rej.: 1425/66 z 13.05.1966

- dom, ul. Okrężna 19, nr rej.: 1427/66 z 13.05.1966

- dom, ul. Okrężna 21, XIX, nr rej.: 1428/66 z 01.08.1966

- dom, ul. Okrężna 23, nr rej.: 1429/66 z 01.08.1966

- dom, ul. Okrężna 25, nr rej.: 1430/66 z 02.08.1966

- dom, ul. Okrężna 31, nr rej.: 1431/66 z 02.08.1966

- dom, ul. Okrężna 33, XIX, nr rej.: 1432/66 z 02.08.1966

- dom, ul. Okrężna 35, XIX, nr rej.: 1433/66 z 02.08.1966

- dom, ul. Okrężna 37, XIX, nr rej.: 1605/67 z 06.03.1967

- dom, ul. Okrężna 41, XIX, nr rej.: 1607/67 z 06.03.1967

- dom, Rynek 3, XIX, nr rej.: 1399/66 z 10.05.1966

- dom, Rynek 4, XIX, nr rej.: 1398/66 z 10.05.1966

- dom, Rynek 6, XIX, nr rej.: 1397/66 z 10.05.1966

- dom, Rynek 12, nr rej.: 808/64 z 16.04.1964

- dom, Rynek 12a, 2 poł. XVIII, nr rej.: 2338/94 z 03.11.1994

- dom, Rynek 13 (I), XIX, nr rej.: 1405/66 z 11.05.1966

- dom, Rynek 13 (II), nr rej.: 1406/66 z 11.05.1966

- dom, Rynek 14, XIX, nr rej.: 1404/66 z 10.05.1966

- dom, Rynek 15, XIX, nr rej.: 1403/66 z 10.05.1966

- dom, Rynek 16, nr rej.: 1402/66 z 10.05.1966

- dom, Rynek 18, nr rej.: 1401/66 z 10.05.1966

- dom, Rynek 20, nr rej.: 1400/66 z 10.05.1966

- dom, pl. Wolności 4, nr rej.: 1606/67 z 06.03.1967

- spichlerz, ob. magazyn, ul. Długa 30, 2 poł. XIX, nr rej.: 2048/80 z 25.04.1980

- spichlerz, ul. Wąska 4, XIX, nr rej.: 2032/77 z 24.05.1977

- zespół młyński, ul. Polanowicka 5/7/9, pocz. XX, nr rej.: 2277/91 z 23.08.1991:

- młyn nr rej.: jw.

- magazyn nr rej.: jw.

- silos nr rej.: jw.

- dom mieszkalny  nr rej.: jw.

- kuźnia, ul. Okrężna 19, XIX/XX, nr rej.: 2242/90 z 26.11.1990

Ciecierzyn

- park pałacowy z aleją dojazdową, XIX w., nr rej.: 31/78 z 05.03.1978

Dobiercice

- kościół pw. św. Jana z Dukli wraz z ogrodzeniem, nr rej.: 50/2007 z 13.02.2007

- park, nr rej.: 37/79 z 27.12.1979

Gołkowice

- kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, drewn., 1766-67, nr rej.: 809/64 z 16.04.1964

- zespół pałacowy, XVIII-XIX:

- pałac, nr rej.: 1002/65 z 06.05.1965

- oficyna, nr rej.: j.w.

- park, nr rej.: 10/76 z 25.08.1976 i z 4.10.1993 (rozszerzenie decyzji)

- dom nr 6, XIX, nr rej.: 1668/67 z 08.03.1967

Gosław

- dwór, ok. 1800, nr rej.: 324/58

Jakubowice

- kościół pw. NMP Królowej Polski poewangelicki, drewn., XVII w., nr rej.: 61/53 z 28.11.1953

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: 23/78 z 21.02.1978

- czworak dworski, XIX w., nr rej.: 1597/66 z 20.09.1966

Kochłowice

- park pałacowy z aleją dojazdową, ok. 1920, nr rej.: 28/78 z 05.03.1978

Kostów

- mogiła zbiorowa powstańców śląskich (na cmentarzu katolickim), nr rej.: 262/90 z 17.07.1990

- zespół pałacowy, XVIII-XIX:

- pałac, nr rej.: 1003/65 z 06.05.1965

- park, nr rej.: 9/76 z 25.08.1976

- kościół pw. św. Augustyna, nr rej.: 191/2012 z 24.07.2012

Miechowa

- kościół fil. pw. św. Jacka, drewn., nr rej.: 134/54 z 26.11.1954 (wypis z księgi rejestru)

- zespół dworski, XIX:

- dwór, nr rej.: 817/64 z 16.04.1964

- park, nr rej.: 8/76 z 26.08.1976

Nasale

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. ¶w. Wawrzyńca, drewn., nr rej.: 65/54 z 08.12.1953

  (wypis z księgi rejestru) , (SPALONY W 2010)

- zespół dworski, 1 poł. XIX:

- dwór, nr rej.: 1004/65 z 06.05.1965

- park, nr rej.: 27/78 z 05.03.1978

Paruszowice

- kaplica ewangelicka, XV, XIX, nr rej.: 819/64 z 18.04.1964

- ogrodzenie, kam., nr rej.: j.w.

- park, nr rej.: 16/76 z 20.01.1977

Polanowie

- kościół par. pw. NMP nr rej.: 96/2009 z 20.07.2009

Proślice

- kościół fil. pw. Najśw. Serca Jezusowego, drewn., 1580, 1773, nr rej.: 70/53 z 10.12.1953

  (wypis z księgi rejestru)

- spichlerz dworski, drewn., 1819, nr rej.: 2114/85 z 15.08.1985

- czworak, ob. dom nr 61/40, drewn., 1 poł. XIX w., nr rej.: 2085/82 z 19.07.1982

- park, 2 poł. XIX, nr rej.: 24/78 z 06.03.1978

Pszczonki

- park dworski z aleją dojazdową, nr rej.: 29/78 z 05.03.1978

Roszkowice

- kościół fil. pw. św. Marcina, 1848-49, nr rej.: 1061/66 z 17.01.1966

- zespół pałacowy, k. XIX, nr rej.: 2025/77 z 10.03.1977:

- pałac nr rej.: jw.

- rządcówka nr rej.: jw.

- obora nr rej.: jw.

- spichlerz nr rej.: jw.

- park, 1 poł. XIX, nr rej.: 2/76 z 8.07.1976

 

KLUCZBORK  gm.

Bąków

- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, drewn., nr rej.: 59/53 z 26.11.1953

- plebania, 1845, nr rej.: 1593/66 z 19.09.1966

- mogiła braci Augusta i Emila Bassy (na cmentarzu katolickim), nr rej.: 272/90 z 03.08.1990

- zespół pałacowy, 1 poł. XIX:

- pałac, nr rej.: 2157/87 z 04.04.1987

- park, nr rej.: 5/76 z 08.07.1976

Biadacz

- kościół fil., 1842-3, nr rej.: 1057/67 z 13.03.1967

Bogacica

- kościół par. pw. św. Trójcy, nr rej.: 1058/65 z 25.06.1965

- mogiła powstańców śląskich na cmentarzu przykościelnym, nr rej.: 213/89 z 04.08.1989

- dwór, 1 poł. XIX, nr rej.: 999/65 z 05.05.1965

- spichlerz, nr rej.: j.w.

Bogańczowice

- park, nr rej.: 7/76 z 26.08.1976

Kluczbork

- stare miasto, zespół urbanistyczny, nr rej.: 40/49 z 10.06.1949

- kościół katolicki pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych wraz z otaczającym terenem, nr rej.: 56/2007
  z 31.09.2007

- Zakładś¶w. Anny i Klasztor Sióstr Elżbietanek (ob. Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr ¶w. Józefa),
  nr rej.: 126/2010 z 20.09.2010

- kościół ewangelicki pw. Chrystusa Zbawiciela, XIV, XVIII, nr rej.: 802/64 z 14.04.1964

- d. plebania ewangelicka, ul. Gdacjusza 3, XVIII/XIX, nr rej.: 815/64 z 16.04.1964

- kaplica cmentarna, 2 poł. XIX, nr rej.: 2016/76 z 18.03.1976

- zbiorowa mogiła żołnierzy wrze¶nia 1939 (na cmentarzu par.), nr rej.: 212/89 z 10.10.1989

- mogiła powstańca śląskiego Henryka Dubiela (na cmentarzu par.), nr rej.: 220/89
 
  z  31.10.1989

- cmentarz wojenny Armii Radzieckiej, ul. Opolska, nr rej.: 146/86 z 21.11.1986

- park miejski, nr rej.: 6/76 z 26.08.1976

- mury obronne, XV/XVI, nr rej.: 810/64 z 16.04.1964

- Brama Krakowska, nr rej.: jw.

- dom, Muzeum im. Jana Dzierżona, nr rej.: 61/2008 z 11.03.2008

- zespół ratusza, XVIII, XIX, Rynek 2 nr rej.: 812/64 z 16.04.1964, Rynek 3 nr rej.: 813/64 z 16.04.1954

- ratusz, nr rej.: 811/64 z 16.04.1964

- budynek lokomotywowni wraz z obrotnicą, ul. Sikorskiego 18, nr rej.: 85/2009 z 18.03.2009

- Gimnazjum Humanistyczne, (ob. ZSP Nr 1), ul. Skłodowskiej -Cuire 13, nr rej.: 102/2009
  z 18.09.2009

- sala gimnastyczna - G. Humanistyczne, ul. Skłodowskiej -Cuire 13, nr rej.: jw.

- szpital, bud. admin. (dawniej), ul. Skłodowskiej -Cuire 25, nr rej.: 73/2008 z 22.09.08

- Zespół Budynków Miejskiej Szkoły im. Gustawa Freitaga (ob. Zespół Szkół Ogólnokształcących),
  ul. Mickiewicza 10, nr rej.: 101/2009 z 14.09.2009

- dom, ul. Mickiewicza 17, nr rej.: 79/2009 z 09.02.2009

- dom, Rynek 2, nr rej.: 812/64 z 16.04.1964

- dom, Rynek 3, nr rej.: 813/64 z 16.04.1964

- więzienie, ul. Świerczewskiego 4, (ob. Katowicka) 1900, nr rej.: 2348/95 z 02.03.1995

- dom, ul. Bieruta 7, (ob. Piłsudskiego) XIX, nr rej.: 1304/66 z 14.04.1966

- dom, ul. Bieruta 7a, (ob. Piłsudskiego 19) XIX, nr rej.: 1305/66 z 14.04.1966

- dom, ul. Bieruta 19,(ob. Piłsudskiego) nr rej.: 1306/66 z 14.04.1966

- kamienica wraz z gruntem w granicach fundamentowania, ul. Damrota 20, nr rej.: 261/2016 z 14.11.2016

- dom, ul. Damrota 34, (d.38) XIX, nr rej.: 1307/66 z 14.04.1966

- zakład dla ubogich, ul. 15 Grudnia 8, (ob. Zamkowa) 1776, 1819, nr rej.: 814/64 z 16.04.1964

- dom, ul. Grunwaldzka 3, nr rej.: 75/2008 z 27.10.2008

- dom, ul. Katowicka 7A, nr rej.: 121/2010 z 12.08.2010

- dom, ul. Kopernika 3, nr rej.: 1308/66 z 14.04.1966

- dom, ul. Kściuszki 1, nr rej.: 119/2010 z 14.05.2010

- dom, ul. Krakowska 23, nr rej.: 68/2008 z 16.07.2008

- dom, ul. Krakowska 27, k. XIX, nr rej.: 2378/98 z 09.03.1998

- budynek gospodarczy, ul. Krzywa 1, (ob. Skłodowskiej 1) nr rej.: 1313/66 z 15.04.1966

- budynek administracyjny młyna, ul. Młyńska 8, 1907, nr rej.: 2238/90 z 14.11.1990

- dom, ul. Piastowska 11, nr rej.: 107/2009 z 09.12.2009

- dom, ul. Pl. Niepodległości 2, nr rej.: 78/2009 z 04.02.2009

- dom, ul. Pl. Niepodległości 3, XIX, nr rej.: 1314/66 z 16.04.1966

- dom, ul. Pl. Niepodległości 4, nr rej.: 1315/66 z 16.04.1966

- dom, ul. Pl. Niepodległości 6, nr rej.: 122/2010 z 18.08.2010

- dom, ul. Pl. Niepodległości 7, XIX, nr rej.: 1317/66 z 16.04.1966

- dom, ul. Pl. Niepodległości 8, nr rej.: 197/2012 z 08.11.2012

- dom, ul. Opolska 9 (ob. Skłodowskiej 9), nr rej.: 1309/66 z 15.04.1966

- dom, Rynek 7, 1906, nr rej.: 2377/98 z 02.03.1998

- dom, Rynek 11, nr rej.: 1303/66 z 14.04.1966

- dom, Rynek 12, XVIII/XIX, nr rej.: 1302/66 z 14.04.1966

- dom, Rynek 13, XVIII/XIX, nr rej.: 1301/66 z 14.04.1966

- dom, Rynek 14, XVIII/XIX, nr rej.: 1300/66 z 14.04.1966

- dom, Rynek 15, XVIII/XIX, nr rej.: 1299/66 z 13.04.1966

- dom, Rynek 20, XVIII/XIX, nr rej.: 1298/66 z 13.04.1966

- dom, Rynek 21, 1870, nr rej.: 2381/98 z 27.04.1998

- dom, Rynek 23, pocz. XX, nr rej.: 2375/98 z 16.02.1998

- dom, Rynek 24, pocz. XX, nr rej.: 2376/98 z 16.02.1998

- dom, ul. Piłsudskiego 4-4A nr rej.: 69/2008 z 21.07.2008

- dom, ul. Piłsudskiego 8 nr rej.: 157/2011 z 05.04.2011

- dom, ul. Piłsudskiego 9 nr rej.: 42/2005 z 05.09.2005

- kamienica wraz z gruntem w granicach fundamentowania, ul. Piłsudskiego 12 nr rej.: 274/2017 z 28.06.2017

- dom, ul. Piłsudskiego 20, nr rej.: 70/2008 z 18.07.2008

- browar wraz z gruntem w granicach fundamentowania, ul. Podwale 18 i 20, nr rej.: 262/2016 z 30.11.2016

- dom, ul. Pułaskiego 1, nr rej.: 24/2003 z 15.10.2003

- dom, ul. Pułaskiego 11, nr rej.: 189/2012 z 01.06.2012

- dom, ul. Pułaskiego 21, nr rej.: 155/2011 z 21.03.2011

- kamienica wraz z gruntem, ul. Pułaskiego 23, nr rej.: 249/2016 z 22.02.2016

- dom, ul. Pułaskiego 25, nr rej.: 77/2009 z  06.02.2009

- dom, ul. Sienkiewicza 2, nr rej.: 190/2012 z 21.06.2012

- dom ul. Sybiraków 1, nr rej.: 120/2010 z 17.05.2010

- dom, ul. Ściegiennego 11, nr rej.: 99/2009 z 27.08.2009

- dom, ul. Ściegiennego 13, nr rej.: 1310/66 z 15.04.1966

- dom, ul. Ściegiennego 14, nr rej.: 1311/66 z 15.04.1966

- dom, ul. Ściegiennego 15, nr rej.: 160/2011 z 30. 06.2011

- dom, ul. Waryńskiego 14, nr rej.:194/2012 z 26.09.2012

- dom, ul. Wolności 6 poł. XIX, nr rej.: 2099/84 z 27.08.1984

- dom, ul. Wolności 9, nr  rej.: 74/2008 z 28.10.2008

- dom, ul. Wolności 25, nr rej.: 181/2011 z 06.12.2011

- ogród willowy (park), ul. Wołczyńska 33, nr rej.: 139/86 z 11.06.1986

Krzywizna

- kościół par. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej wraz z gruntem w granicach fundamentowania, nr rej.: 241/2015 z 10.12.2015

Kujakowice Górne

- kościół par. pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, nr rej.: 84/2009 z 17.03.2009

Kuniów

- kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, 1803, 1931-32, nr rej.: 1059/65 z 26.06.1965

Ligota Dolna

- kaplica cmentarna wraz z gruntem w granicach fundamentowania nr rej.: 240/2015 z 08.12.2015

Ligota Górna

- kaplica cmentarna, drewn., nr rej.: 68/53 z 09.12.1953 (wypis z księgi rejestru)

Łowkowice

- kościół par. pw. Nawiedzenia MB, XIX, nr rej.: 1060/66 z 17.01.1966

- krzyż Ks. Rigola, 1900, nr rej.: 163/09 z 20.06.2009

Maciejów

- kościół ewangelicki, drewn., nr rej.: 67/53 z 09.12.1953 (wypis z księgi rejestru)

- zespół pałacowy, pałac XVIII/XIX, nr rej.: 803/64 z 14.04.1964

- park, nr rej.: 15/76 z 25.08.1976

Smardy

- dom nr 15, XIX, nr rej.: 1604/66 z 20.09.1966

Smardy Dolne

- zespół pałacowy, 2 poł. XIX:

- pałac, nr rej.: 2033/77 z 17.11.1977

- park, nr rej.: 90/83 z 30.12.1983


LASOWICE WIELKIE  gm.

Chocianowice

- kościół pw. Nawiedzenia NMP, drewn., 1662, nr rej.: 857/64 z 09.05.1964

Gronowice

- kościół fil. pw. św. Idziego, drewn., nr rej.: 78/54 z 16.01.1954 (wypis z księgi rejestru) (SPALONY)

Jasienie

- spichrz dworski, XIX, nr rej.: 1723/66 z 04.10.1966

Laskowice

- kościół fil. pw. ¶w. Wawrzyńca, drewn., 1686, nr rej.: 859/64 z 09.05.1964

Lasowice Małe

- kościół fil. pw. Wniebowzięcia NMP (dec.: p.w. ¶w. Jakuba), drewn., 1688, 1735, nr rej.: 82/53

z 30.12.1953 (wypis z księgi rejestru)

- dwór, XVI/XVII, XIX, nr rej.: 1031/65 z 09.10.1965

- spichrz, poł. XIX, nr rej.: j.w.

- dom (chałupa) nr 70, (ob.17) XIX, nr rej.: 1728/66 z 04.10.1966

- dom (chałupa) nr 97, XIX, nr rej.: 1729/66 z 04.10.1966

Lasowice Wielkie

- kościół par. pw. Wszystkich Świętych, drewn., 1599, nr rej.: 19/50 z 30.12.1953

- park dworski, nr rej.: 141/86 z 04.07.1986

Tuły

- zespół kościoła par. pw. MB Bolesnej, 1853, nr rej.: 862/64 z 09.05.1964:

- kościół nr rej.: jw.

- kaplica grobowa nr rej.: jw.

- kostnica nr rej. : jw.

- mur arkadowy z bramą wjazdową nr rej.: jw.

- zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: 1034/65 z 10.06.1965:

- pałac nr rej.: jw.

- spichrz nr rej.: jw.

- stodoła nr rej.: jw.

- park, nr rej.: 140/86 z 11.06.1986

Wędrynia

- kościół fil. pw. ¶w. Jana Chrzciciela, drewn., nr rej.: 87/54 z 17.02.1954 (wypis z księgi rejestru)

WOŁCZYN  gm.

Bruny

- dwór, 1 ćw. XIX, nr rej.: 1000/65 z 05.05.1965

Brynica

- dwór, nr rej.: 1001/65 z 05.05.1965

- spichlerz, nr rej.: j.w.

Brzezinki

- kościół fil. pw. Narodzenia NMP, drewn., 1550, 1693, nr rej.: 60/53 z 26.11.1953 oraz 662/60
 
  z 21.03.1960

- park, XIX, nr rej.: 22/78 z 21.02.1978

Duczów Mały

- park, XIX, nr rej.: 30/78 z 05.03.1978

Duczów Wielki

- oficyna dworska, pocz. XIX, nr rej.: 957/65 z 26.01.1965 (nie istnieje - rozebrany 1961)

Gierałcice

- kościół ewangelicki, drewn., XVII, nr rej.: 69/53 z 22.12.1953

- zespół dworski, pocz. XIX:

- oficyna, nr rej.: 1595/66 z 20.09.1966

- spichlerz, nr rej.: 1596/66 z 20.09.1966

- park, nr rej.: 1/76 z 08.07.1976

- pałac, (ob. DPS) nr rej.: 207/2013 z 01.10.2013

Komorzno

- kościół ewangelicki ob. rzymsko - kat. fil. pw. św. Serca Pana Jezusa i św Jadwigi, drewn., 1753, nr rej.:
  63/53 z 05.12.1953 (wypis z księgi rejestru)

- pozostałości zespołu dworskiego, XVIII-XIX:

- oficyna, nr rej.: 1598/66 z 20.09.1966

- park, nr rej.: 12/76 z 25.08.1976

- dom nr 20, XIX, nr rej.: 1599/66 z 20.09.1966

- dom nr 35, 1 poł. XIX, nr rej.: 1600/66 z 20.09.1966

- dom nr 52, 1 poł. XIX, nr rej.: 1601/66 z 20.09.1966

- dom nr 57, 1 poł. XIX, nr rej.: 1602/66 z 20.09.1966

Krzywiczyny

- kościół par. pw. św. Trójcy, drewn., 1623, nr rej.: 64/53 z 09.12.1953 (wypis z księgi rejestru)

- zespół pałacowy, k. XVIII, nr rej.: 816/64  z 16.04.1964

- pałac, 1780r., nr rej.: jw.

- park, nr rej.: 17/77 z 22.02.1977

Rożnów

- kościół fil. pw. śś. Piotra i Pawła, drewn., 1788r., nr rej.: 71/53 z 10.12.1953 (wypis z księgi rejestru)

- nagrobek (obok kościoła), piramida, 1780 r., nr rej.: 726/64 z 14.03.1964 i 25/2003 z 22.10.2003 

- zespół dworski, 1 poł. XIX:

- dwór, nr rej.: 1005/65 z 06.05.1965

- park z aleją dojazdową, nr rej.: 13/76 z 25.08.1976

Skałągi

- kościół par. pw. św. Michała, k. XVIII, 1880, nr rej.: 1062/66 z 07.01.1966

- park, nr rej.: 14/76 z 25.08.1976

Szymonków

- ruina romantyczna z basztą, XIX, nr rej.: 960/65 z 27.01.1965

Świniary Wielkie

- kościół fil. pw. św. Bartłomieja, drewn., nr rej.: 73/54 z 19.05.1954 (wypis z księgi rejestru)

- park, XVIII/XIX w., nr rej.: 18/77 z 22.02.1977

Wąsice

- park z aleją dojazdową, XIX w., nr rej.: 26/78 z 05.03.1978

Wierzbica Dolna

- kościół fil. pw. Podwyższenia Krzyża, drewn., 1698r., 1939r., nr rej.: 72/54 z 04.06.1954

(wypis z księgi rejestru)

- park, XIX, nr rej.: 25/78 z 05.03.1978

Wierzbica Górna

- kościół fil. pw. św. Jacka, szachulcowy, 1719-22 r., nr rej.: 818/64 z 18.04.1964

- zespół pałacowy, k. XVIII, XIX:

- dwór, nr rej.: 804/64 z 15.04.1964

- park, nr rej.: 19/77 z 10.03.1977

- ogrodzenie przed pałacem (słupy z kulami), nr rej.: 804/64 z 15.04.1964

Wołczyn

- stare miasto, zespół urbanistyczny, nr rej.: 163/57 z 23.09.1957 (wypis z księgi rejestru)

- kościół par. pw. św. Teresy, 1770-99r., XIX, nr rej.: 1063/66 z 10.01.1966

- park miejski, 2 poł. XIX w., nr rej.: 3/76 z 08.07.1976

- dom, ul. Kluczborska 2, XIX w., nr rej.: 1467/66 z 06.08.1966

- dom, ul. Powstańców 12, XIX, nr rej.: 1471/66 z 08.08.1966

- dom, ul. Powstańców 13, XIX, nr rej.: 1472/66 z 08.08.1966

- dom, ul. Powstańców 14, XIX, nr rej.: 1473/66 z 08.08.1966

Wołczyn - Brzezinki

- cmentarz żydowski, ul. Byczyńska, pocz. XIX - 1939, nr rej.: 228/89 z 04.12.1989

 

 


Informację wytworzył: Jadwiga Smolińska, Data wytworzenia: 2010-03-05 14:13:07, Wprowadził do systemu: Jadwiga Smolińska, Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:13:34, Zatwierdził do publikacji: Jadwiga Smolińska, Data publikacji 2010-03-05 14:23:48, Ostatnia zmiana: 2017-09-29 09:59:09, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4338