Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wnisków o realizacę zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała oraz wzory wniosku, umowy, sprawozdania wraz z klauzulą informacyjną do pobrania poniżej.