Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8257953
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2006-2010 » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały Rady Powiatu za rok 2007

Artykuły
  Uchwała Nr VI/16/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
  Uchwała Nr VI/17/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
  Uchwała Nr VI/18/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
  Uchwała Nr VI/19/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
  Uchwała Nr VI/20/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
  Uchwała Nr VI/21/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
  Uchwała Nr VI/22/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
  Uchwała Nr VI/23/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
  Uchwała Nr VI/24/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
  Uchwała Nr VI/25/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
  Uchwała Nr VI/26/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
  Uchwała Nr VI/27/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
  Uchwała Nr VI/28/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
  Uchwała Nr VII/29/2007 z dnia 7 lutego 2007 r.
  Uchwała Nr VII/30/2007 z dnia 7 lutego 2007 r.-budżet na 2007 r.
  Uchwała Nr VII/31/2007 z dnia 7 lutego 2007 r.
  Uchwała Nr VII/32/2007 z dnia 7 lutego 2007 r.
  Uchwała Nr VII/33/2007 z dnia 7 lutego 2007 r.
  Uchwała Nr VIII/34/2007 z dnia 22 lutego 2007 r.
  Uchwała Nr VIII/35/2007 z dnia 22 lutego 2007 r.
  Uchwała Nr VIII/36/2007 z dnia 22 lutego 2007 r.
  Uchwała Nr VIII/37/2007 z dnia 22 lutego 2007 r.
  Uchwała Nr VIII/38/2007 z dnia 22 lutego 2007 r.
  Uchwała Nr VIII/39/2007 z dnia 22 lutego 2007 r.
  Uchwała Nr VIII/40/2007 z dnia 22 lutego 2007 r.
  Uchwała Nr VIII/41/2007 z dnia 22 lutego 2007 r.
  Uchwała Nr IX/42/2007 z dnia 16 marca 2007 r.
  Uchwała Nr IX/43/2007 z dnia 16 marca 2007 r.
  Uchwała Nr IX/44/2007 z dnia 16 marca 2007 r.
  Uchwała Nr IX/45/2007 z dnia 16 marca 2007 r.
  Uchwała Nr IX/46/2007 z dnia 16 marca 2007 r.
  Uchwała Nr IX/47/2007 z dnia 16 marca 2007 r.
  Uchwała Nr IX/48/2007 z dnia 16 marca 2007 r.
  Uchwała Nr IX/49/2007 z dnia 16 marca 2007 r.
  Uchwała Nr X/50/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
  Uchwała Nr XI/51/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  Uchwała Nr XI/52/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  Uchwała Nr XI/53/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  Uchwała Nr XI/54/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  Uchwała Nr XI/55/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  Uchwała Nr XI/56/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  Uchwała Nr XI/57/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  Uchwała Nr XI/58/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  Uchwała Nr XI/59/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  Uchwała Nr XI/60/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.
  Uchwała Nr XII/61/2007 z dnia 14 maja 2007 r.
  Uchwała Nr XIII/62/2007 z dnia 31 maja 2007 r.
  Uchwała Nr XIII/63/2007 z dnia 31 maja 2007 r.
  Uchwała Nr XIII/64/2007 z dnia 31 maja 2007 r.
  Uchwała Nr XIII/65/2007 z dnia 31 maja 2007 r.
  Uchwała Nr XIII/66/2007 z dnia 31 maja 2007 r.
  Uchwała Nr XIII/67/2007 z dnia 31 maja 2007 r.
  Uchwała Nr XIII/68/2007 z dnia 31 maja 2007 r.
  Uchwała Nr XIII/69/2007 z dnia 31 maja 2007 r.
  Uchwała Nr XIII/70/2007 z dnia 31 maja 2007 r.
  Uchwała Nr XIV/71/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
  Uchwała Nr XIV/72/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
  Uchwała Nr XIV/73/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
  Uchwała Nr XIV/74/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
  Uchwała Nr XIV/75/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
  Uchwała Nr XV/76/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r.
  Uchwała Nr XVI/77/2007 z dnia 6 września 2007 r.
  Uchwała Nr XVI/78/2007 z dnia 6 września 2007 r.
  Uchwała Nr XVI/79/2007 z dnia 6 września 2007 r.
  Uchwała Nr XVI/80/2007 z dnia 6 września 2007 r.
  Uchwała Nr XVI/81/2007 z dnia 6 września 2007 r.
  Uchwała Nr XVII/82/2007 z dnia 11 października 2007 r.
  Uchwała Nr XVII/83/2007 z dnia 11 października 2007 r.
  Uchwała Nr XVII/84/2007 z dnia 11 października 2007 r.
  Uchwała Nr XVII/85/2007 z dnia 11 października 2007 r.
  Uchwała Nr XVII/86/2007 z dnia 11 pażdziernika 2007 r.
  Uchwała Nr XVII/87/2007 z dnia 11 października 2007 r.
  Uchwała Nr XVII/88/2007 z dnia 11 października 2007 r.
  Uchwała Nr XVII/89/2007 z dnia 11 października 2007 r.
  Uchwała Nr XVII/91/2007 z dnia 11 października 2007 r.
  Uchwała Nr XVII/90/2007 z dnia 11 października 2007 r.
  Uchwała Nr XVII92/2007 z dnia 11 października 2007 r.
  Uchwała Nr XVII/93/2007 z dnia 11 października 2007 r.
  Uchwała Nr XVIII/94/2007 z dnia 8 listopada 2007 r.
  Uchwała Nr XVIII/95/2007 z dnia 8 listopada 2007 r.
  Uchwała Nr XVIII/96/2007 z dnia 8 listopada 2007 r.
  Uchwała Nr XVIII/97/2007 z dnia 8 listopada 2007 r.
  Uchwała Nr XVIII/98/2007 z dnia 8 listopada 2007 r.
  Uchwała Nr XVIII/99/2007 z dnia 8 listopada 2007 r.
  Uchwała Nr XIX/100/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
  Uchwała Nr XIX/101/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
  Uchwała Nr XIX/102/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
  Uchwała Nr XIX/103/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
  Uchwała Nr XIX/104/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
  Uchwała Nr XIX/105/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
  Uchwała Nr XX/106/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.
  Uchwała Nr XX/107/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.-budżet na 2008 r.
  Uchwała Nr XX/108/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.
  Uchwała Nr XX/109/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.
  Uchwała Nr XX/110/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.
  Uchwała Nr XX/111/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.
  Uchwała Nr XX/112/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.
  Uchwała Nr XX/113/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.