WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

wpisanych do ewidencji w powiecie kluczborskim (działających)

 

SZKOŁY

  

 

Nr

ewidencyjny

Nazwa szkoły

Typ, rodzaj szkoły, uprawnienia

Organ prowadzący, adres

Data wpisu do ewidencji

1.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Kluczborku

niepubliczna szkoła ponadpodstawowa, czteroletnie liceum ogólnokształcące

Samodzielne Koło Terenowe nr 111 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku

ul Ligonia 12, 46-203 Kluczbork

 

Adres: ul. Ligonia 12, 46-203 KLUCZBORK

01.09.2000 r.

24.

Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Kluczborku

niepubliczna szkoła ponadpodstawowa, policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcąca w formie stacjonarnej i dziennej

Medyczna Epsilon Spółka z o.o

ul. Obozowa 40, 48-316 Łambinowice

 

Adres siedziby: ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork

Inne lokalizacje prowadzenia zajęć – praktycznej nauki zawodu:

a)    Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 46-200 Kluczbork

b)    Przychodnia Panaceum s.c., Grupowa Praktyka Lekarska, G.J. Guzowscy, ul. Wolności 6, 46-203 Kluczbork

c)    NZOZ „Medyk” Sp. P. Lekarzy w Kluczborku, ul. Grunwaldzka 20, 46-200 Kluczbork

d)    Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie, ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork

e)    Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Fabryka Zmian” w Kluczborku, ul. Pułaskiego 17, 46-200 Kluczbork

f)     NZOZ „Fizjo-Med” Beata Hofman, ul. M. Skłodowskiej-Curie 25B, 46-200 Kluczbork,

g)    Apteka Zdrowit Sp. z.o.o, ul. Ściegiennego 5, 46-200 Kluczbork,

h)    Apteka Na DOBRE I NA ZŁE, ul. Podwale 24, 46-200 Kluczbork

i)      Stobrawskie Centrum Seniora Sp. z .o. o, ul. Strzelecka 51,46-200 Kluczbork

j)       Gabinet Stomatologiczny Wioleta Arczyńska, ul. Ligonia 14a, 46-203 Kluczbork

k)  NZOZ Przychodnia Stomatologiczna, ul. Kardynała Wyszyńskiego 16, 46-203 Kluczbork

25.07.2018 r.

 

 

 

                           PLACÓWKI

 

Nr ewidencyjny

Nazwa placówki

Typ, rodzaj placówki

Adres

Data wpisu do ewidencji

4.

Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr PW „Zbryk”

niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego

ul. Mickiewicza 16/18

46-200 Kluczbork

30.06.2004 r.

6.

Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne w Kluczborku

niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego

ul. Katowicka 7/7

46-200 Kluczbork

27.08.2010 r.

10.

MDgroup Marta Hain

niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz odidz dla dzieci, młodzieży i dorosłych

ul. Sienkiewicza 22

46-200 Kluczbork

13.02.2015 r.

12.

Centrum Szkoleniowe EDUCO Waldemar Kosztowniak

niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego

Ligota Zamecka 64E

46-200 Kluczbork

21.06.2017 r.