Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8316489
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2002-2006 » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały Rady Powiatu za rok 2003

Artykuły
  Uchwała Nr IV/30/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.
  Uchwała Nr IV/31/2003 z dnia 30 sycznia 2003r.
  Uchwała Nr V/32/2003 z dnia 27 marca 2003r.
  Uchwała Nr V/33/2003 z dnia 27 marca 2003r.
  Uchwała Nr V/34/2003 z dnia 27 marca 2003r.
  Uchwała Nr V/35/2003 z dnia 27 marca 2003r.
  Uchwała Nr V/36/2003 z dnia 27 marca 2003r.
  Uchwała Nr V/37/2003 z dnia 27 marca 2003r.
  Uchwała Nr V/38/2003 z dnia 27 marca 2003r.
  Uchwała Nr V/39/2003 z dnia 27 czerwca 2003r.
  Uchwała Nr V/40/2003 z dnia 27 marca 2003r.
  Uchwała Nr V/41/2003 z dnia 27 marca 2003r.
  Uchwała Nr V/42/2003 z dnia 27 marca 2003r.
  Uchwała Nr VI/43/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r.
  Uchwała Nr VI/44/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r.
  Uchwała Nr VI/45/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r.
  Uchwała Nr VI/46/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r.
  Uchwała Nr VI/47/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r.
  Uchwała Nr VII/48/2003 z dnia 22 maja 2003r.
  Uchwała Nr VII/49/2003 z dnia 22 maja 2003r.
  Uchwała Nr VIII/50/2003 z dnia 17 czerwca 2003r.
  Uchwała Nr VIII/51/2003 z dnia 17 czerwca 2003r.
  Uchwała Nr VIII/52/2003 z dnia 17 czerwca 2003r.
  Uchwała Nr VIII/53/2003 z dnia 17 czerwca 2003r.
  Uchwała Nr VIII/54/2003 z dnia 17 czerwca 2003r.
  Uchwała Nr VIII/55/2003 z dnia 17 czerwca 2003r.
  Uchwała Nr VIII/56/2003 z dnia 17 czerwca 2003r.
  Uchwała Nr VIII/57/2003 z dnia 17 czerwca 2003r.
  Uchwała Nr VIII/58/2003 z dnia 17 czerwca 2003r.
  Uchwała Nr IX/59/2003 z dnia 17 lipca 2003r.
  Uchwała Nr IX/60/2003 z dnia 17 lipca 2003r.
  Uchwała Nr IX/61/2003 z dnia 17 lipca 2003r.
  Uchwała Nr IX/62/2003 z dnia 17 lipca 2003r.
  Uchwała Nr IX/63/2003 z dnia 17 lipca 2003r.
  Uchwała Nr IX/64/2003 z dnia 17 lipca 2003r.
  Uchwała Nr IX/65/2003 z dnia 17 lipca 2003r.
  Uchwała Nr X/66/2003 z dnia28 sierpnia 2003r.
  Uchwała Nr X/67/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r.
  Uchwała Nr X/68/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r.
  Uchwała Nr X/69/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r.
  Uchwała Nr X/70/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r.
  Uchwała Nr X/71/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r.
  Uchwała Nr X/72/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r.
  Uchwała Nr X/73/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r.
  Uchwała Nr X/74/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r.
  Uchwała Nr X/75/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r.
  Uchwała Nr XI/76/2003 z dnia 16 października 2003r.
  Uchwała Nr XI/77/2003 z dnia 16 października 2003r.
  Uchwała Nr XI/78/2003 z dnia 16 października 2003r.
  Uchwała Nr XI/79/2003 z dnia 16 października 2003r.
  Uchwała Nr XI/80/2003 z dnia 16 października 2003r.
  Uchwała Nr XI/81/2003 z dnia 16 października 2003r.
  Uchwała Nr XI/82/2003 z dnia 16 października 2003r.
  Uchwała Nr XI/83/2003 z dnia 16 października 2003r.
  Uchwała Nr XI/84/2003 z dnia 16 października 2003r.
  Uchwała Nr XII/85/2003 z dnia 19 listopada 2003r.
  Uchwała Nr XIII/86/2003 z dnia 27 listopada 2003r.
  Uchwała Nr XIII/87/2003 z dnia 27 listopada 2003r.
  Uchwała Nr XIII/88/2003 z dnia 27 listopada 2003r.
  Uchwała Nr XIII/89/2003 z dnia 27 listopada 2003r.
  Uchwała Nr XIII/90/2003 z dnia 27 listopada 2003r.
  Uchwała Nr XIII/91/2003 z dnia 27 listopada 2003r.
  Uchwała Nr XIII/92/2003 z dnia 27 listopada 2003r.
  Uchwała Nr XIII/93/2003 z dnia 27 listopada 2003r.
  Uchwała Nr XIII/94/2003 z dnia 27 listopada 2003r.
  Uchwała Nr XIII/95/2003 z dnia 27 listopada 2003r.
  Uchwała Nr XIII/96/2003 z dnia 27 listopada 2003r.
  Uchwała Nr XIII/97/2003 z dnia 27 listopada 2003r.
  Uchwała Nr XIV/98/2003 z dnia 23 grudnia 2003r.
  Uchwała Nr XIV/99/2003 z dnia 23 grudnia 2003r.
  Uchwała Nr XIV/100/2003 z dnia 23 grudnia 2003r.
  Uchwała Nr XIV/101/2003 z dnia 23 grudnia 2003r.
  Uchwała Nr XIV/102/2003 z dnia 23 grudnia 2003r.
  Uchwała Nr XIV/103/2003 z dnia 23 grudnia 2003r.
  Uchwała Nr XIV/104/2003 z dnia 23 grudnia 2003r.