WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

wpisanych do ewidencji w powiecie kluczborskim (działających)

 

 

SZKOŁY

 

Nr

ewidencyjny

Nazwa szkoły

Typ, rodzaj szkoły, uprawnienia

Organ prowadzący, adres szkoły

Data wpisu do ewidencji

1.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Kluczborku

niepubliczna szkoła ponadpodstawowa, czteroletnie liceum ogólnokształcące

Samodzielne Koło Terenowe nr 111 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku

ul Ligonia 12, 46-203 Kluczbork

 

Adres: ul. Ligonia 12, 46-203 KLUCZBORK

01.09.2000 r.

24.

Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Kluczborku

niepubliczna szkoła ponadpodstawowa, policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcąca w formie stacjonarnej i dziennej

Bartłomiej Skałecki, praktyka farmaceutyczna

ul. Obozowa 40, 48-316 Łambinowice

 

Adres: ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork

25.07.2018 r.

 

 PLACÓWKI

 

 

Nr ewidencyjny

Nazwa placówki

Typ, rodzaj placówki

Adres

Data wpisu do ewidencji

4.

Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr PW „Zbryk”

niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego

ul. Mickiewicza 16/18

46-200 Kluczbork

30.06.2004 r.

6.

Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne w Kluczborku

niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego

ul. Katowicka 7/7

46-200 Kluczbork

27.08.2010 r.

9.

Akademia Fryzjerska Kariny Smyrek

niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego

ul. Jagiellońska 9B/4

46 – 200 Kluczbork

23.12.2011 r.

10.

MDgroup Marta Hain

niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz odidz dla dzieci, młodzieży i dorosłych

ul. Sienkiewicza 22

46-200 Kluczbork

13.02.2015 r.

12.

Centrum Szkoleniowe EDUCO Waldemar Kosztowniak

niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego

Ligota Zamecka 64E

46-200 Kluczbork

21.06.2017 r.