Do 30 listopada każdego roku można zgłaszać kandydatów do Nagrody Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu". Jest to statuetka przyznawana za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego w kategoriach:

    1. biznes;
    2. kultura;
    3. sport;
    4. promocja powiatu;
    5. postawa społeczna - w której przyznawany jest „Plaster Miodu” im. Rafała Neugebauera
    6. za całokształt działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego.

 

Nagroda może być przyznana na wniosek:
    1. organów administracji samorządowej powiatu kluczborskiego;
    2. instytucji z terenu powiatu kluczborskiego;
    3. organizacji pozarządowych;
    4. osób fizycznych;
    5. przedsiębiorstw.

 

Nagroda może być również przyznana z inicjatywy własnej Starosty Kluczborskiego.

 

Wniosek należy przesłać lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Kluczborku (adres: ul. Katowicka 1, 46–200 Kluczbork) w terminie do końca listopada każdego roku.

 

Laureatami nagrody mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, obywatele i instytucje innych państw.

 

Nagrody są wręczane po zakończeniu roku, za który są przyznawane.

 

Projektantem statuetki jest Józef Zając - kluczborski artysta plastyk. Głównym elementem statuetki jest ręka, która ma symbolizować pomocną dłoń, a plaster miodu - Ziemię Kluczborską. Podstawę statuetki zdobią motywy architektoniczne charakterystyczne dla każdej z gmin.

 

 

Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Kluczborskiego „Plaster Miodu” wraz z klauzulą informacyjną w związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku Pani/Pana danych osobowych 

 

Regulamin przyznawania nagrody

 

Uchwała Nr XXV/147/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Kluczborskiego -„Plaster Miodu” oraz przyjęcia wzoru statuetki stanowiącej wyżej wspomnianą nagrodę wraz z opisem

 

Uchwała Nr XXXIII/224/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Kluczborskiego - "Plaster Miodu" oraz przyjęcia wzoru statuetki stanowiącej wyżej wspomnianą nagrodę wraz z opisem