Uchwała Nr XLV/290/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu "Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych" dostepna w pliku pdf.