kwartalna informacja z wykonanie budżetu za I półrocze 2015r.