Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Kluczborskiego.