ANALIZA STATYSTYCZNA ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW W ODNIESIENIU DO OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW NA TERENIE POWIATU KLUCZBORSKIEGO  ZA  2014 ROK

(na  podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego)

L.p.

Nazwa i adres ośrodka szkolenia kierowców/numer zaświadczenia

Kategoria prawa jazdy

Liczba egzaminów teoretycznych (ogółem)

Egzamin teoretyczny (wynik pozytywny )

liczba / %

Liczba egzaminów praktycznych (ogółem)

Egzamin praktyczny (wynik pozytywny )

liczba/%

1

Małgorzata Łopatecka – Ośrodek Szkolenia Kierowców „NOVA” 46-200 Kluczbork, ul. Byczyńska 7

00011604

A1

2

0

2

0

A2

5

3 / 60%

10

3 / 30%

A

5

2 / 40%

0

0

B

225

86 / 38.22%

246

77 / 31,30%

BE

0

0

8

4 / 50%

2

Ośrodek Szkolenia Kierowców Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. 46-200 Kluczbork ul. Sybiraków 3

00021604

 

A1

0

0

0

0

B

117

95 / 81,19%

361

78 / 21,61%

C

97

25 / 25,77%

57

23 / 40,35%

CE

0

0

0

0

D

54

13 / 24,07%

18

11 / 61,11%

3

Ośrodek Szkolenia Kierowców „ATUT” Marian Kowalczyk i Adam Kowalczyk Spółka Jawna

46-200 Kluczbork ul. Mickiewicza 16/18

00041604

AM

0

0

0

0

A1

22

6 / 22,27%

13

7 / 53,85%

A2

41

17 / 41,46%

52

16 / 30,77%

A

28

14 / 50%

14

7 / 50%

B

514

179 / 34,82

581

151 / 25,99%

BE

0

0

36

15 / 46,66%

C

52

27 / 51,92%

52

27 / 51,92

CE

0

0

60

24 / 40%

4

Zbigniew Tymkiewicz - Ośrodek Szkolenia Kierowców

46-250 Wołczyn, ul. Namysłowska 23

00061604

A1

3

0

0

0

A2

1

0

3

0

A

0

0

0

0

B

194

74 / 38,14%

293

57 / 19,45%

BE

0

0

1

1 / 100%

T

43

7 / 16,28%

9

5 / 55,55%

5

Łukasz Słaboń - Ośrodek Szkolenia Kierowców

46-250 Wołczyn, ul .Opolska 24

00171604

B

155

62 / 40%

204

59 / 28,91%

6

Ośrodek Szkolenia Kierowców- NJ Bartłomiej Gólski 46-200 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 26

00181604

A1

0

0

0

0

A

0

0

 

0

B

74

30 / 40,54%

82

55 / 67,07%

7

Ośrodek Szkolenia Kierowców – F.U. „OLO” Marek Olejnik

46-200 Kluczbork, ul. Puławskiego 17

00201604

A

0

0

0

0

B1

0

0

 

0

B

177

84 / 47,45%

295

75 / 25,42%

C

0

0

0

0

CE

0

0

0

0

8

Ośrodek Szkolenia Kierowców - „ADEPT” Grażyna Kożuchowska

46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza nr 22

00241604

B

48

22/  45,83%

66

18 / 27,27%

 

Objaśnienie:

1.   Wykaz nie jest rankingiem lecz stanowi publikacje danych statystycznych otrzymanych z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

2.   Miejsce kolejnych ośrodków w tabeli zależy od nadanych im numerów przy wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

3.   Wykaz zawiera ośrodki prowadzące szkolenia na dzień publikacji.