ANALIZA STATYSTYCZNA ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW W ODNIESIENIU DO OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW NA TERENIE POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2013 ROK

(na podstawie informacji otrzymanych z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego)


L.p.

Nazwa i adres ośrodka szkolenia kierowców/numer zaświadczenia

Kategoria prawa jazdy

Liczba egzaminów teoretycznych (ogółem)

Egzamin teoretyczny (wynik pozytywny )

liczba / %

Liczba egzaminów praktycznych (ogółem)

Egzamin praktyczny (wynik pozytywny )

liczba/%

1

Małgorzata Łopatecka – Ośrodek Szkolenia Kierowców „NOVA” 46-200 Kluczbork, ul. Byczyńska 7

00011604

A1

9

2 / 22,2%

9

1 / 11,1%

A2

3

1 / 33,3%

6

3 / 50%

A

11

3 / 27,3%

20

9 / 45%

B

227

82 / 36,1%

289

100 / 34,6%

BE

0

0

6

3 / 50%

2

Ośrodek Szkolenia Kierowców Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. 46-200 Kluczbork ul. Sybiraków 3

00021604


A1

0

0

0

0

B

218

81 / 37,1%

293

63 / 21,5%

C

124

32 / 25,8%

73

36 / 49,3%

CE

0

0

40

21 / 52,5%

D

9

3 / 33,3%

6

4 / 66,7%

3

Ośrodek Szkolenia Kierowców „ATUT” Marian Kowalczyk i Adam Kowalczyk Spółka Jawna

46-200 Kluczbork ul. Mickiewicza 16/18

00041604

AM





A1

30

6 / 20%

11

3 / 27,3%

A2

29

8 / 27,6%

17

7 / 41,2%

A

14

6 / 42,9%.

11

4 / 36,4%

B

465

147 / 31,6%

726

158 / 21,8%

BE

0

0

17

16 / 94,1%

C

44

16 / 36,4%

29

15 / 51,7%

CE

0

0

37

11 / 29,7%

4

Zbigniew Tymkiewicz - Ośrodek Szkolenia Kierowców

46-250 Wołczyn, ul. Namysłowska 23

00061604

A

3

2 / 66,6%

18

5 / 27,8%

B

246

67 / 27,2%

252

77 / 30,6%

BE

0

0

2

2 / 100%

T

61

16 / 26,2%

19

14 / 73,7%

5

Łukasz Słaboń - Ośrodek Szkolenia Kierowców

46-250 Wołczyn, ul .Opolska 24

00171604

B

145

62 / 42,8%

194

60 / 30,9%

6

Ośrodek Szkolenia Kierowców- NJ Bartłomiej Gólski 46-200 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 26

00181604

A1

4

1 / 25%

3

2 / 66,6%

A

2

2 / 100%

3

1 / 33.3%

B

121

44 / 36,4%

117

37 / 31,6%

7

Ośrodek Szkolenia Kierowców – F.U. „OLO” Marek Olejnik

46-200 Kluczbork, ul. Puławskiego 17

00201604

A





B1





B

259

100 / 38,6%

510


C

9

1 / 11,1%

13

4 / 30,8%

CE

0

0

2

1 / 50%

8

Ośrodek Szkolenia Kierowców - „ADEPT” Grażyna Kożuchowska

46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza nr 22

00241604

B

24

5 / 20,8%

9

4 / 44,4%

Objaśnienie:

  1. Wykaz nie jest rankingiem lecz stanowi publikacje danych statystycznych otrzymanych z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

  2. Miejsce kolejnych ośrodków w tabeli zależy od nadanych im numerów przy wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

  3. Wykaz zawiera ośrodki prowadzące szkolenia na dzień publikacji.