kwartalna informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.