Sprawozdanie z wykoania budżetu powiatu kluczborskiego za 2013 rok dostepne w pliku pdf