kwartalna informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2013r.